AU

Dårlig luft i klasselokalet

I en ny kortlægning af kemien i luften i klasselokalerne blev der fundet over 450 forskellige flygtige organiske forbindelser i luften, såkaldte VOC’er. Kortlægningen blev lavet i forbindelse med Astras masseeksperiment i 2021, hvor 76 skoleklasser målte den totale mængde af kemikalier i luften i deres klasselokale hvert tiende minut over fire uger. Resultaterne blev sendt til analyse hos forskere ved Institut for Bio-og Kemiteknologi ved Aarhus Universitet, og slutrap­porten fra dette masseeksperiment er for nylig udkommet.

De kemiske stoffer fundet i eksperimentet kommer især fra eleverne selv – sved, udånding, parfume, deodorant – og ikke mindst fra håndsprit og fra madpakkespisning i pauserne. Men også selve lokalerne og deres indhold bidrager til kemi i luften. Stofferne har navne som butansyre, toluen og acetaldehyd. 15 procent af de mest hyppigt forekommende stoffer er potentielt sundhedsskadelige.

Resultaterne viser, at 96 procent af klasserne oplevede koncentrationer af kemiske stoffer over det anbefalede maksimale niveau, men med stor lokal variation. Halvdelen af klasserne havde koncentrationer over det anbefalede niveau i en time dagligt.

Undersøgelsen viser tydeligt, at ventilation og udluftning hjælper; Klasser med mekanisk ventilation oplever signifikant lavere niveauer af kemiske stoffer sammenlignet med klasser med manuel udluftning. De klasser, som både har mekanisk ventilation og samtidig lufter ud, oplever de laveste gennemsnitskoncentrationer af kemi i måleperioden.


CRK, Kilde: Astra