AU

Polarforskerens sidste timer

Den 3x3 mm store sorte plet fra Brøndlunds dagbog. Foto: Kaare Lund Rasmussen.

Jørgen Brønlund var en af deltagerne i den store Mylius Erichsens Danmarks-ekspedition til Grønland 1906-08. I 1907 omkom han af sult og forfrysninger, men inden gjorde han et sidste notat i sin dagbog:

»Omkom 79 Fjorden efter Forsøg hjemrejse over Indlandsisen, i November Maaned jeg kommer hertil i aftagende Maaneskin og kunde ikke videre af Forfrosninger i Fødderne og af Mørket.« 

Ekspeditionen var året før draget til Nordøstgrønland for at kortlægge det allernordligste Grønland og for at afgøre, om det 50.000 kvadratkilometer store Peary Land var en halvø eller en ø. Hvis en ø, ville den tilfalde amerikanerne. Hvis en halvø, ville den høre med til dansk territorium. Under dette forsøg omkom Brønlund og to øvrige deltagere på ekspeditionens slædehold 1.

Få dage før Brønlund døde, omkom de to andre; Mylius Erichsen og Niels Peter Høegh Hagen. Hverken deres lig eller dagbøger er siden blevet fundet. Det blev Brønlunds lig og hans dagbog imidlertid, og nu har kemikere fra SDU analyseret en ganske bestemt del af den; en lille sort klat under Brønlunds sidste signatur. Analyserne afslører, at klatten består af brændt gummi, forskellige olier, petroleum og afføring.

»Denne nye viden giver et enestående indblik i Brønlunds sidste timer«, siger professor i kemi, Kaare Lund Rasmussen, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci på Syddansk Universitet. »Jeg kan næsten se for mig, hvordan han, svækket og med beskidte, rystende hænder, har forsøgt at få ild i en brænder, men at det er mislykkedes for ham«.

Brønlund var nået frem til et depot på Lamberts Land og havde til sin rådighed en LUX petroleumsbrænder, tændstikker og petroleum. Men ingen sprit til at forvarme brænderen med.

»Han har været nødt til at finde på noget for at få gang i brænderen. Man kan bruge papir eller olieret stof, men det er vanskeligt. Vi tror, at han har forsøgt sig med de fedtstoffer, han havde til rådighed, for den sorte plet indeholder spor af vegetabilsk olie og olier, der kan stamme fra fisk, dyr eller vokslys.«

Det brændte gummi stammer formentlig fra en pakning i brænderen. Pakningen kan være blevet brændt længe før Brønlunds ophold i grotten, men det kan også være sket i forbindelse med hans sidste forgæves forsøg på at få tændt ild. Brønlunds lig og dagbog blev fundet fire måneder senere.


Af Birgitte Svennevig, SDU.