AU

Når mudder går i udbrud

Berca-muddervulkanen i Rumænien. Foto: Diego Delso, delso.photo, CC-BY-SA 4.0

Muddervulkaner er et fascinerende naturfænomen, hvor mudder eller andet finkornet mineralsk materiale fra undergrunden presses op til jordoverfladen af gasser og strømmer ud på overfladen. Selvom temperaturen i sådanne muddervulkaner er meget lavere end i deres ildsprudende slægtninge, kan de stadig være farlige.

Således begravede muddervulkanen Lusi i Indonesien i 2006 nærliggende landsbyer i et tykt lag mudder. Der er observeret flere end 1000 muddervulkaner rundt om i verden – både til lands og til vands – og nu har franske forskere kigget nærmere på en af dem for at blive klogere på, hvordan et mudderudbrud opstår.

Den undersøgte findes i det Kaspiske Hav, som er et centrum for olie- og gas-efterforskning og som har den højeste koncentration af sådanne vulkaner noget sted i verden.

Forskerne simulerede, hvordan methan fanget i sedimenterne på stedet kunne fremprovokere ændringer i poretrykket, som får mudder til at dannes i en dybde af 3,5 kilometer og begynde at stige op mod overfladen. De beregnede, at det kan tage omkring 100 år for mudderet om at nå op til overfladen og gå i udbrud.

Udover at muddervulkaner udgør en trussel for menneskeliv og infrastruktur, bidrager de også til den globale udledning af drivhusgasser til atmosfæren. Af disse grunde er det nyttigt at vide mere om deres dynamik for om muligt at blive bedre til at forudsige dem.


Af CRK, J. Geophys. Res./doi.org/10.1029/2020JF005623.