AU

Ny teknologi mod gylle-gener

Ved at blande garvesyre og fluorid i gylle er det lykkes forskere fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet at uskadeliggøre en stor del af gyllens dårlige indflydelse på miljø og klima.

»Laboratorieforsøg med svinegylle har vist, at vi kan nedbringe ammoniakfordampning med op til 95 procent og reducere udledning af metan med op til 99 procent, afhængigt af mængden af tilsat garvesyre og fluorid. Som en glædelig og overraskende sidegevinst viser det sig, at samme teknologi nedbringer lugten af gylle betydeligt, svarende til en halvering af lugtindex,« siger professor Henrik Karring fra SDU Chemical Engineering, som står i spidsen for forskningsprojektet ManUREA Technology.

Landbruget står for cirka 95 procent af ammoniakfordampningen, og Danmark har i EU’s NEC-direktiv forpligtet sig til at reducere ammoniakfordampningen betydeligt, fordi ammoniak skader natur og skaber luftforurening.

Forskerne tror på, at deres nye opfindelse vil føre til, at landbruget på en nem og effektiv måde kan lykkes med at nedbringe erhvervets klima- og miljøbelastning. På sigt er det planen, at stofferne i den nye miljøteknologi skal indgå i et granulat, som landmanden blander i gyllen.

»Vi skal fortsat optimere teknologien, så den bliver billigere for landmanden at bruge, men vi tror på, at vi står med en teknologi, som på sigt kan revolutionere dansk svineproduktions miljø- og klimabelastninger,« siger Henrik Karring.

Før forskerne fandt frem til kombinationen af stofferne garvesyre og fluorid, blev cirka 70 forskellige stoffer undersøgt. Og udover at arbejde med doseringen leder forskerne fortsat efter nye stoffer, som kan booste teknologien.

»Vi har faktisk fundet frem til flere stoffer, som har en effekt. Det er vi ved at undersøge nærmere, så jeg vil endnu ikke afsløre noget, men det ser lovende ud,« siger Henrik Karring. 


Af Birgitte Dalgaard, SDU.