AU

Shuang Ma Andersen. Foto: Birgitte Dalgaard

Ny metode genanvender 95 procent platin


Forsker Shuang Ma Andersen fra SDU Chemical Engineering har opfundet en både miljøvenlig og billig metode, som genanvender 95 procent af platin i industriskrot.

»Det er en elektrokemisk proces, hvor vi ved hjælp af fortyndet syre formår at udskille platin fra industriskrot. Processen er skånsom, så andre værdifulde dele af skrotten såsom polymer også bevares,« siger Shuang Ma Andersen og peger på, at metoden er meget mere miljøvenlig end de metoder, der anvendes i dag.

»I omkring 50 år har vi genanvendt platin ved at brænde industriskrot. Det kræver ovne, som kan klare over 1500 grader. Samtidig brændes andre værdifulde dele i processen, og der dannes giftstoffer. Det er en stor skam og slet ikke miljøvenligt,« påpeger Shuang Ma Andersen. EU har platinmetaller på listen over kritiske metaller, og industriens globale efterspørgsel efter metallet stiger årligt med cirka 12,5 procent. Samtidig er forsyningssikkerheden ikke den bedste, da det er lande som Sydafrika og Rusland, som står bag 85 procent af naturens platin-reserver.

»Derfor er det så vigtigt, at vi får genanvendt platin, så vi kan bruge det værdifulde metal igen og igen,« siger Shuang Ma Andersen. Samtidig peger hun på, at vi i takt med, at brugen af brændselsceller stiger, ser ind i et alvorligt problem i forhold til at få genanvendt platin fra brændselsceller, som blandt andet bruges i miljøvenlige brintbiler.

»Mit bud er, at platin fra brændselsceller i dag genanvendes ved at blive brændt. Det skaber et stort miljøproblem, fordi der i processen opstår farlige fluorgasser, som er en drivhusgas, der er 10.000 gange mere potent end CO2. Samtidig ætser gasserne de ovne, hvor brændselscellerne bliver brændt. Det er egentligt ulovligt, men da brugen af brændselsceller endnu ikke er stor, er der nok lavet undtagelser, eller man opsamler de farlige stoffer, inden de udledes,« vurderer Shuang Ma Andersen.

»Men de gasser opstår ikke, når man benytter min metode,« forklarer Shuang Ma Andersen, som understreger vigtigheden af at have en bæredygtig løsning til genanvendelse af platin i brændselsceller, inden brændselsceller bliver en kommerciel succes.


Af Birgitte Dalgaard, SDU