AU

Plot af marsvineobservationer fra 2019.

Find flere marsvin


I 2019 startede citizen science projektet “Fyn finder Marsvin”, hvor borgere via app’en Marine Tracker hjalp forskere med at spotte marsvin i farvandende omkring Fyn. Her i 2020 er projektet nu udvidet til flere andre områder – herunder Vadehavet og Bornholm, og det er håbet, at projektet fremadrettet udvides til hele Danmark.

Marsvinet er Danmarks mest almindelige hval. Selvom der har været forholdsvis meget forskning på marsvin, er der stadig meget, vi ikke ved, for eksempel hvor de føder de deres unger, om der er specielle områder, som mødrene bruger under diegivningstiden eller, hvor hanner og hunner mødes for at parre sig. Den slags data er svære at skaffe, blandt andet fordi havets dyr ikke kan overvåges på samme måde som landlevende dyr.

Marsvin får én kalv om året, som er hos moderen cirka 10 måneder efter fødsel. I tiden efter fødsel er det vigtigt, at moderen og ungen ikke bliver forstyrret, da det kan have store konsekvenser for yngelplejen. Ved at lære om marsvinets livscyklus og habitat, kan vi bedre beskytte marsvinet og sikre en stabil population.

I 2019 blev der i projektet Fyn finder marsvin observeret over 2.500 marsvin i perioden april-december. Data viser, at de fleste kalve blev født i juni, da der ses en stigning i “Mor og kalv” observationer i denne måned. Desuden ses der tydelige “hot-spots”, hvor der var mange marsvin i perioder. Nogle af disse områder, for eksempel i det sydfynske øhav, var tidligere ukendte for forskerne og vil derfor komme under ekstra fokus fremover.

App’en Marine Tracker er udviklet af Syddansk Universitet, Citizen Science netværket på SDU, Aarhus Universitet, Fjord & Bælt, DR P4 Fyn og Nationalpark Vadehavet. Læs mere og hent app'en på: marinebiologicalresearch.firebaseapp.com.


Af Freja Jakobsen (SDU), Signe Sveegaard (AU), Magnus Wahlberg (SDU).