AU

Forsiden af blad nr 6-2018

Indhold - blad nr. 6-2018

Synspunkt: Har vi de nødvendige råstoffer til en grøn omstilling?
I omstillingen fra fossilt brændsel til grøn energi er det vigtigt, at vi bliver uafhængige af specifikke råstoffer som litium. Derfor skal vi forske bredt og have fokus på genbrug.
Ved Mogens Christensen, lektor ved Institut for Kemi og Interdisciplinary Nanoscience Center, Aarhus Universitet.

Forskning og nyheder

Marsvin morsekoder for at undgå spækhuggere
De fleste hvaler kommunikerer med hinanden ved hjælp af lavfrekvent lyd. Men ikke marsvinet, der udelukkende producerer signaler af høj frekvens. Sandsynligvis skyldes det, at de derved kan undgå at blive opdaget og spist af spækhuggere.
Af Pernille Meyer Sørensen

Sådan gør frøen sit spyt til lim
Forskere har med list og avanceret teknologi analyseret grænsefladen mellem frøens tunge og frøens bytte: I samme øjeblik frøen trækker tungen tilbage, omstrukturerer proteiner i frøens spyt sig og gør spyttet klæbrigt.
Ved Peter F. Gammelby

Partikelterapi
Danmarks første facilitet til behandling af kræftpatienter med partikelterapi åbner snart ved Aarhus Universitetshospital. Strålebehandling med partikler kan være et attraktivt alternativ til traditionel strålebehandling med røntgenstråler, men det er også en teknologisk udfordrende disciplin.
Af Pernille Bræmer-Jensen, Christian Flohr Nielsen, Mona Lynggaard Skogly, Helle Ransborg Svenningsen og Christian Skou Søndergaard

Kræftceller overlever ved at bøje cellemembranen
Kræftceller er meget robuste overfor skader, f.eks. reparerer de selv huller i deres cellemembran. Det er en af grundene til, at kræft effektivt kan sprede sig. Forskerne er nu kommet nærmere en forståelse af, hvordan reparationsprocessen i celler foregår på nanoskala. På sigt kan det føre til mere effektiv behandling.
Af Theresa Louise Boye, Martin Berg Klenow, Jesper Nylandsted og Adam Cohen Simonsen

Varm sommer med uventede konsekvenser for vandmiljøet
Den ekstreme sommer i 2018 medførte udbredt udtørring og iltsvind i vandområder i Norden. Det har gjort det tydeligt, at der eksisterer hidtil undervurderede trusler mod de ferske vandes kvalitet som følge af de klimaændringer, vi kan forvente i fremtiden.
Af Kaj Sand-Jensen, Kenneth Thorø Martinsen og Theis Kragh

Katalysatorer: Sådan skaber forskere fremtidens kemiske værktøjer
Dansk forskning i overgangsmetalkatalysatorer skal være med til at skabe de værktøjer, som fremtidens medicinalindustri, kosmetikindustri, plastindustri og mange andre industrier skal bruge for at lave bedre produkter til en verden med vokseværk.
Af Kristian Sjøgren 

Perspektiv og debat

HPV-vaccinen: En blanding af fakta og følelse
Vi tror alle, at vi træffer rationelle beslutninger, men følelser spiller måske en større rolle end som så. Forfatterne har kigget på sagen omkring HPV-vaccinen...
Af Torben Esbo Agergaard og Kristian Hvidtfelt Nielsen

Videnskabelig usikkerhed i kemi: Hvad er farligt?
Kemiske forbindelser, som findes i fødevarer eller produkter, vi bruger til daglig kan indebære risici for sundhed og miljø. Men hvordan afgør man, hvad der er farligt og bør forbydes og reguleres? Kan dette afgøres rent videnskabeligt, eller afhænger spørgsmålet også af værdimæssige overvejelser?
Af Sara Green, Claus Emmeche og Knud J. Jensen

Bagsiden: Kloakrobotterne kommer
Nyt projekt: En hær af små mobile robotter, der vil kunne patruljere kloakrørene 24/7 og opsamle data, som kan analyseres med intelligente computeralgoritmer og på den måde give et løbende sundhedstjek af rørene.
Af Carsten R. Kjaer

Kort Nyt
Skik på fremtidens informationsstrømme, To millioner sommerfugle skal på nettet, Klimavenlig asfalt reducerer rullemodstand, Formidlingshæder til klimaforsker, Isen gemte på kæmpekrater, Havets marsvin har fået en ny fjende og Gråsælen Dyster musik højner spilleglæden.

Prøv bladet:
Et godt tilbud til nye abonnementer