AU

Indhold - blad nr. 5-2016: 

Synspunkt: Robotterne er over os (pdf)
Vi er alvorligt udfordret af robotter og kunstig intelligens. Vil udviklingen give os masser af nye muligheder? Eller bliver det et robotstyret samfund – uden jobs og et liv i en falsk, virtuel verden?
Ved Svend Thaning

Forskning og nyheder

Nobelprisen i fysik: Fysik i den tynde verden (pdf)
De tre pristagere har brugt metoder fra en gren af matematikken kaldet topologi til at studere usædvanlige tilstande i materialer som superledning, superflydning og magnetisme i tynde film. Netop anvendelsen af topologi har været afgørende for deres opdagelser og gennembruddet i forståelsen af disse eksotiske fænomener.
Af Carsten R. Kjaer

Kunsten at veje et sort hul (pdf)
I centrum af enhver galakse i universet findes et supertungt, sort hul. At kende den nøjagtige masse på disse sorte huller er en nøgle til at forstå, hvordan galakserne udvikler sig. Derfor er forskerne meget interesserede i at forfine kunsten at “veje” et sort hul.
Af Marianne Vestergaard og Carsten R. Kjaer
 
Ølbrygning – avanceret bioteknologi (pdf)
At brygge godt øl kræver, at man har styr på en række processer i mindste detalje. I denne artikel gennemgår Bent Lyager ølbrygningens overordnede delprocesser og giver dermed et indblik i, hvorfor ølbrygning er avanceret bioteknologi. NB. Formlerne for Fruktose og Sukrose er rettet i forhold den trykte udgave af bladet.
Af Bent Lyager

Super-Salmonella gør os klogere på tarminfektioner (pdf)
Vores naturlige tarmflora af bakterier yder en vis beskyttelse mod sygdomsfremkaldende bakterier. Men ganske små ændringer i genomet på en indtrængende bakterie kan være nok til, at konkurrencefordelen tipper til dens side.
Af Lotte Jelsbak

Nobelprisen i kemi: Molekylære maskiner - en verden af muligheder (pdf)

Nobelprisen i kemi uddeles i år til tre forskere, der har været med til at designe og syntetisere nogle af de første molekyler, der virker som små maskiner. Det indvarsler en fremtid, hvor man kan producere meget små maskiner, som fx kan anvendes i kroppen.
Af Sissel Stenbæk Andersen, Rikke Kristensen og Jan Oskar Jeppesen

Hvem er bedst? - metoder til rangering i sport og videnskab (pdf)
Hvem er den bedste straffekastskytte i den amerikanske basketball-liga? Og hvad har det med gener, der potentielt er forbundet med kræft at gøre?
Af Asger Hobolth
Supplerende materiale til artiklen (pdf) (grundlggende statistisk model etc.) fra Asger Hobolth

Kvantemagneter - Magneter når de er allermindst (pdf)
Verdens mindste magneter består af ganske få atomer. På denne skala kan vi observere mærkelige fænomener, fordi atomerne både kan opgøre sig som partikler og som bølger. Vi står nu på tærsklen til at kunne udnytte dette i nye former for kvanteteknologi.
Af Amin S. Dehkharghani, Niels Jakob Søe Loft og Nikolaj Thomas Zinner

“Abehjerner” skal styre fremtidens hjem (pdf)
Forskere kopierer abers hjerneaktivitet for at lægge grunden til fremtidens smarte hjem, hvor alt fra lys og varme til kaffemaskinen kan styres med tankens kraft.
Af Birgitte Dalgaard

Perspektiv og debat

Debat: Rådyrsygen breder sig (pdf)
EU vil fra 2017 reducere svineindustriens forbrug af zink i foderet. EU’s kontor for fødevaresikkerhed har desuden anbefalet, at mængden af kobber i foderet reduceres yderligere. Det er måske godt nyt for bestanden af rådyr, da der stadig er grund til at mistænke zink og kobber for at medvirke til den såkaldte rådyrsyge.
Af Søren Wium-Andersen

Bøger: Syv små forelæsninger om fysik (pdf)
Anmeldt af Carl-Erik Sølberg

Kvante-banditterne kommer (pdf)
Nysgerrighed, viden, fantasi og undren er fællesnævneren for det nye store formidlingsprojekt Kvantebanditter hos grundforskningscenteret CP3-Origins (Centre for Cosmology and Particle Physics Phenomenology) på Syddansk Universitet.
Af Majken Brahe Ellegaard Christensen

Bagsiden: Kunst og kemi i svovl-parløb (pdf)
Det er ikke en helt almindelig dag i laboratoriet på Aalborg Universitets Institut for Kemi og Biovidenskab. På denne dag har de to kunstnere Markus von Platen og Johan Rosenmunthe nemlig indtaget laboratoriet sammen med en gruppe studerende.
Sanne Holm Nielsen, Aalborg Universitet.

Kort Nyt (pdf)
Nyt laboratorium til farlige forsøg, Bonoboer har brug for læsebriller, Venus - nu med flere svovloxider og Evolutionens veje er uransagelige.

Prøv bladet:
Et godt tilbud til nye abonnementer