AU

Indhold - blad nr. 4-2016: 

Synspunkt: Florence Nightingale og anekdoterne (pdf)
Man kan ikke svare på alt med statistik. Men det er som regel bedre
at træffe beslutninger ud fra statistik end ud fra anekdoter.
Ved Mikkel Willum Johansen og Carsten R. Kjaer.

Forskning og nyheder

Vitaminer til hjernen (pdf)
Forskningsresultater peger i dag på, at C-vitamin spiller en nøglerolle i hjernens funktion og udvikling. Det skaber øget fokus på, hvilken betydning det kan have for de 10 % af voksne mennesker, som anslås at have C-vitaminmangel uden i øvrigt at vise sygdomstegn.
Af Pernille Tveden-Nyborg og Jens Lykkesfeldt

Når smeltevandet er en vigtig ressource (pdf)
Mange regioner i Sydamerika er afhængige af smeltevand fra Andesbjergene. Derfor arbejder forskere med at kortlægge, hvilken betydning de stigende temperaturer har på den nuværende og fremtidige vandforsyning.
Af Sebastian H. Mernild og Jeppe K. Malmros

Myrerne - de første landmænd (pdf)
Vi er langtfra de første landmænd her på denne jord. De første var blandt myrerne, som gik i gang for ca. 60 millioner år siden.
Af Svend Thaning

Ny teori for smeltning og frysning (pdf)
Smeltning og frysning er et fænomen, som alle kender, men som forskerne stadig kæmper med at forstå. Forfatterne har nu bragt forståelsen et skridt fremad med en ny metode til fx at beregne ved hvilken temperatur et stof smelter/fryser ved et givet tryk.
Af Ulf R. Pedersen og Jeppe Dyre

Fortidens klima præger verdens skove (pdf)
Antallet af arter af træer i en skov og hvordan de er beslægtet kan afspejle klimaet for flere millioner år siden, viser Jens-Christian Svennings forskning. At forstå klimaets langtidseffekter på økosystemer er bl.a. vigtig for at kunne nuancere diskussionen om, hvordan vi bedst forvalter vores fælles natur.
Af Carsten R. Kjaer

Fluesimulatoren - fluebekæmpelse med computerspil (pdf)
Stikfluer er en plage for både mennesker og husdyr. I kvægbruget udgør stikfluer et stort problem, men nu skal en simuleringsmodel forklædt som computerspil hjælpe med at finde de bedste strategier for at bekæmpe de plagsomme kræ.
Af Gösta Nachman og Henrik Skovgård 

Perspektiv og debat

Om anvendt videnskab (pdf)
Når man arbejder videnskabeligt med problemstillinger, som har stor praktisk betydning i samfundet, må man som regel bruge andre statistiske metoder, end hvis man arbejder med grundforskning. Derfor bør den anvendte videnskabs metoder være på skemaet i de naturvidenskabelige uddannelser.
Af Christian Frølund Damgaard

Om matematikkens glæde og gavn (pdf)
Siden Sputniks opsendelse og transistorens opfindelse har man indset nødvendigheden af at styrke matematikkens position i uddannelsessystemet i den vestlige verden. Men hvad er vi oppe imod?
Carl-Erik Sølberg reflekterer over matematikkens stade fra Oplysningstiden tid til i dag.
Af Carl-Erik Sølberg

Bogomtaler (pdf) 

Bakteriernes talskvinde (pdf)
Selvom visse bakterier afgjort har fortjent deres dårlige ry, er det en skam, at så mange mennesker vokser op med et meget ensidigt syn på bakteriernes verden, mener mikrobiologen Yee Mon Oo.
Af Carsten R. Kjaer.

Kort Nyt (pdf)
Risiko for høreskader afhænger af “lyttebøfferne”, Blæksprutter kan tælle, Big Data for folket, Tidevand og jordskælv, I batteriets indre, Droner mod skadedyr, Føde og infektioner, Ny klasse af kunstige proteiner, Stjernekvælning.

Prøv bladet:
Et godt tilbud til nye abonnementer