AU

Blad nr. 4-2014 bringer artikler om:

SynspunktEventmageri i forskningen (pdf)
Galathea 3 blev den hidtil største kombinerede forsknings- og formidlingsindsats, men der er ikke interesse for at evaluere indsatsen. Derfor bør forskerne selv overveje, om de skal deltage næste gang.
ved
Jens Olaf Pepke Pedersen

Forskning og nyheder

Drilske kulderekorder (pdf)
Den officielle kulderekord på Jorden er -89,2 grader målt i det antarktiske højland i 1983. Men er det i virkeligheden kulderekorden? Og hvorfor er det svært at måle den slags?
Af Jesper Eriksen

Nanomagneter – størrelsen betyder noget! (pdf)

Små stærke magneter anvendes i et utal af teknologiske produkter i dag. Desværre er fremstillingen af de bedste magnetiske materialer afhængig af sjældne jordarter, og derfor er der stor interesse for at udvikle nye magnetiske materialer lavet af billige grundstoffer.
Af Henrik Lyder Andersen, Anna Zink Mortensen og Mogens Christensen

Virtuelle beregninger skal give bedre knæ (pdf)
Computerberegninger af belastningerne på et kunstigt knæ kan blive en hjælp til lægen med at finde det rigtige implantat første gang, så man undgår for mange ekstra operationer.
Af Rune Steiness

Hvor blev alle de store dyr af? (pdf) (uk-udgave pdf)
Mennesket er årsagen til, at faunaen i Europa, Amerika og Asien er fattig på store pattedyr. En minutiøs gennemgang af den videnskabelige litteratur for information om de store pattedyrs udbredelse og uddøen viser entydigt, at deres forsvinden er nært koblet til det moderne menneskes spredning verden over.
Af Søren Faurby og Jens-Christian Svenning

Nyt verdenskort afslører trusler mod naturen (pdf)
Der er gennem tiden gjort en del forsøg på at kortlægge menneskets påvirkning af naturen på global skala. Sådanne oversigter indeholder dog sjældent information om, hvorvidt presset på naturen stiger eller falder i forskellige landområder. Det råder et helt nyt verdenskort bod på.
Af Jonas Geldmann

Når isen går i sort (pdf)
Gletscherisen i Grønland er blevet mørkere. Det er med til at øge afsmeltningen af gletscherne, da de på grund af den mørkere overflade reflekterer mindre af solens stråling tilbage ud i verdensrummet.
Af Sebastian H. Mernild og Jeppe K. Malmros

Flyver vandløbets insekter mod strømmen? (pdf)
Når man en smuk sommeraften ved åen ser sværme af insekter flyve op mod strømmen, er det så en målrettet adfærd eller blot en tilfældig flyveretning den dag? Sagen er ikke så let at afgøre som man skulle tro.
Af Bent Lauge Madsen.

Perspektiv og debat

Forskende film (pdf)
Social mobilisering, afslørende journalistik og filosofiske refleksioner forbindes traditionelt med dokumentarfilmsgenren. Men kan dokumentarfilm også gøre en forskel i forskningsverdenen? Mads Mikkelsen, programlægger på dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX, giver her sine svar.     
Af Mette Juhl Jessen

Rundetårn og kik kerten – nyt lys på gammel historie (pdf)
Den gængse historie om det astronomiske observatorium på Rundetårn fortæller, at Rundetårn oprindeligt var udstyret med en kikkert, som dengang var et nyt og innovativt instrument. Men der var ingen kikkert på Rundetårn fra start. Først i slutningen af 1600-tallet vandt kikkerten indpas i dansk astronomi.
Af Helge Kragh

SynspunktEventmageri i forskningen (pdf)
Galathea 3 blev den hidtil største kombinerede forsknings- og formidlingsindsats, men der er ikke interesse for at evaluere indsatsen. Derfor bør forskerne selv overveje, om de skal deltage næste gang.
ved
Jens Olaf Pepke Pedersen

Boganmeldelser (pdf):
Invitation til matematikkens videnskabsteori. Anmeldt af Vagn Lundsgaard Hansen
Folk og fortællinger fra det tabte land Bd. 2. Øerne – Storværk om ødelagt- og genopstået natur. Anmeldt af Bent Lauge Madsen

Bagsiden: Smag på naturvidenskaben (pdf)
...De 25 %, der ikke kan smage bitterstoffet PROP, er hvad man kalder “smagsblinde”, men dem, der reagerer meget stærkt på det omvendt er “supersmagere”. Sandsynligvis hænger denne forskel på evnen til at smage sammen med et forøget antal smagsreceptorer hos supersmagerne og er genetisk bestemt.
Af Carsten R. Kjaer

Kort nyt & Aktuelt (pdf)
Ny én-foton-kanon til kvanteteknologi, Dystre tal for Natur og Teknik, Mikrober laver drypsten, Industrirobotter skal genoptræne patienter, Sæler i havmølleparken og Første film af et proteinskælv.
.

Prøv bladet: et godt tilbud til nye abonnementer