AU

Indhold blad nr 2-2020

Forskning og nyheder

Corona-Forskning på speed
Når nøden er størst, er forskningen nærmest. Sådan synes Mads Albertsen fra Aalborg Universitet, at det bør være. Derfor har han og hans forskningsgruppe sat deres bakterieforskning på standby for i stedet at bruge al deres tid på at sekventere arvemasse fra coronavirus.
Af Carsten R. Kjaer

Fremtidens biodiversitet
Verdens biologiske mangfoldighed er truet af menneskets behov for plads og ressourcer samt af klimaforandringer. Vi har talt med forsker i biodiversitet Jens-Christian Svenning om, hvad vi kan forvente i fremtiden, og hvordan såkaldt rewilding kan være et værktøj til at genoprette velfungerende økosystemer.
Af Carsten R. Kjaer

Hvad kan vi regne på en kvantecomputer i dag?
Kvantecomputere eksisterer nu i adskillige laboratorier verden over, men de er stadig langt fra de supercomputere, som teknologien potentielt kan udvikle sig til. Meget tyder på, at de første praktiske anvendelser af kvantecomputere bliver indenfor kemien.
Af Niels Jakob Søe Loft, Emil Bahnsen og Nikolaj T. Zinner

Våde lavbundsjorde rummer masser af muligheder
Ved at opgive at dyrke de våde lavbundsjorde kan vi med et slag reducere frigivelsen af drivhusgasser, øge biodiversiteten, reducere kvælstoftransporten til havet og nedbringe risikoen for oversvømmelser. Men vi har brug for at sammentænke alle disse aspekter i stedet for at fokusere på det mest dagsaktuelle.
Af Kaj Sand-Jensen

Klimatilpasning – fra tanke til handling
Hvordan sikrer man en generel bæredygtig udvikling til gavn for alle verdens borgere, mens klodens befolkningstal vokser med over 200.000 mennesker om dagen? Her følger en personlig beretning om forfatterens egen motivation og handling ud fra pejlemærkerne bæredygtig udvikling, klimatilpasning og grøn infrastruktur.
Af Ole Fryd

Ræve og mårhunde kan regulere antallet af hvalpe
Undersøgelser af ræve og mårhunde i Danmark tyder på, at de får flere hvalpe, når bestanden er lille og færre, når den er stor. Det kan blandt andet have betydning for vores muligheder for at reducere bestanden af mårhunden, der regnes for invasiv i Danmark.
Af Sussie Pagh, Cino Pertoldi, Mariann Chriél og Mette Sif Hansen

Det er tid til at vågne op!
Moderne hjerneforskning bryder nu med en tradition for at bedøve forsøgsdyr, når man undersøger dem med eksempelvis MR-skannere. Bedøvelsen kan nemlig påvirke resultaterne, og når man studerer et fænomen som søvn, må man sammenligne med målinger på vågne, ustressede dyr.
Af Thomas Beck Lindhardt og Brian Hansen

Kort Nyt
NOTER, Højre- og venstrehåndet luftforurening, Masser af engangsplast i naturen, Kæmpegalakse fra universets barndom, Virtual reality skal afhjælpe angst, Rengøring i dybden, Spøgelsesgen holder diabetes i skak og Ny viden om antistof.

Perspektiv og debat

Bagsiden: Virtuelle pandemier
Det viser sig nu, at der også findes en virtuel pendant til corona-pandemien, som fandt sted i onlinespillet World of Warcraft tilbage i 2005.
Af Carsten R. Kjaer

Bogomtaler
Den sære historie om Venus' måne og andre natur­videnskabelige fortællinger; Forskningens skønhed. Et festskrift til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved 80-års-fødselsdagen den 16. april 2020; Nordens kloge kragefugle; og Manden, der fik sin hjerne skåret i skiver og 49 andre vilde videnskabelige forsøg.

Prøv bladet:
Et godt tilbud til nye abonnementer