AU

Blad nr. 2-2015 - indhold:

Synspunkt: Skoven på den politiske dagsorden (pdf)
Den borgerlige opposition har højst overraskende foreslået at udlægge 20 % af statens skove til nye initiativer til gavn for den biologiske mangfoldighed. Men forslaget vil samtidig slække på beskyttelsen af naturen i det åbne land. Er det nu nødvendigt?
Ved Hans Henrik Bruun

Forskning og nyheder

Et hav fuld af mikroplastik (pdf)
Hvad sker der egentlig med de enorme mængder af plastik, som ender i havet? Et bud er, at det nedbrydes til mikroplastik, som måske kan påvirke havets mindste liv og dermed grundlaget for alt liv i havet.
Af Kristina Enders, Robin Lenz, Thomas Kirk Sørensen, Line Reeh og Torkel Gissel Nielsen. Alle fra DTU-Aqua.

Bliver man stærkere af D-vitamin? (pdf)
Mange danskere har om vinteren et for lavt niveau af D-vitamin i blodet. Udover at dette kan have betydning for udvikling af en række sygdomme, er der også meget, der tyder på, at et lavt niveau af D-vitamin har en negativ virkning på vores muskelfunktion.
Af Rikke E. Larsen, Lasse Kristian Suhr, Michael Kristensen

Tema (fortsat): Tre tigerspring for materialeforskningen
I seneste nummer tog vi hul på et tema om dansk materialeforskning med udgangs­punkt i de muligheder, der vil byde sig i fremtiden med de store nye røntgen- og neutronfaciliteter: Europaen Spallation Source og MAX IV i Lund og den europæiske frirøntgenlaser E-XFEL ved Hamborg. I dette nummer afslutter vi temaet med fire artikler, der spænder lige fra forskning i virkemåden af medicin over selvorganiserende strukturer i cellemembraner til undersøgelser af det indre af fx metaller og energibarrierer i molekylære magnetiske materialer. Oversigt over hele temaet i nr. 1 og 2-2015.

På opdagelse i materialernes indre (pdf)
Grænserne for, hvad det er muligt at visualisere af materialers indre, har flyttet sig langt siden de første røntgenbilleder. Med de nyeste røntgen- og neutronteknikker har forskerne fået kraftfulde redskaber til at lave 3D-billeder og 3D film af de fineste strukturer i alt fra fødevarer til metaller.
Af Henning Friis Poulsen, Jens Wenzel Andreasen, Søren Schmidt og Robert Feidenhans’l

En spids vinkel på sygdomme og medicin (pdf)
Næsten al medicin virker ved, at et medicinsk molekyle vekselvirker med et molekyle i kroppen, der direkte eller indirekte er relateret til sygdommen. Med teknikken småvinkelspredning er det muligt at undersøge de vekselvirkende molekyler under naturlige betingelser, hvilket er vigtigt for at kunne udvikle ny medicin.
Af Grethe Vestergaard Jensen, Bente Vestergaard, Jan Skov Pedersen og Lise Arleth

Form og funktion på nanoskala (pdf)
Naturen er mester i at skræddersy systemer af selvorganiserende molekyler med de rette egenskaber til en given opgave. Med røntgen- og neutronspredning kan vi studere både naturens komplekse strukturer og mere simple syntetiske systemer. Vi kan dermed lære, hvordan form og funktion hænger sammen, og hvordan sammenhængen kan fintunes.
Af Dorthe Posselt

Molekylære magnetiske materialer - studeret med neutroner (pdf)
Vekselvirkninger mellem uparrede elektroner, der ikke er engageret i kemisk binding mellem atomer, giver molekyler magnetiske egenskaber. Enkelte molekyler kan derfor fungere som individuelle magneter, logiske enheder, kølere mv. Vekselvirkningerne, der bestemmer de magnetiske egenskaber, kan undersøges effektivt vha. neutronteknikker.
Af Kasper Steen Pedersen, Mikkel Agerbæk Sørensen, Högni Weihe og Jesper Bendix

Algoritmer regner på krypterede data (pdf)
I takt med at samfundet bliver digitaliseret, registreres flere og flere fortrolige personoplysninger. Det udgør en trussel imod vores privatliv. Ny avanceret krypto­grafi kan beskytte os, uden at vi skal give afkald på fordelene ved indsamling af data.
Af Thomas P. Jakobsen og Sebastian Cappelen

Perspektiv og debat

Synspunkt: Skoven på den politiske dagsorden (pdf)
Den borgerlige opposition har højst overraskende foreslået at udlægge 20 % af statens skove til nye initiativer til gavn for den biologiske mangfoldighed. Men forslaget vil samtidig slække på beskyttelsen af naturen i det åbne land. Er det nu nødvendigt?
Ved Hans Henrik Bruun

Når forandringens vinde blæser (pdf)
Teknologi opstår i slipvinden fra samfundsmæssige forandringer. Men teknologi er samtidig med til at forme vores muligheder for at skabe forandring fremover. Teknologihistorie er et godt udgangspunkt for at forstå samspillet mellem teknologi, samfund og historiske forandringer.
Af Kristian Hvidtfelt Nielsen og Henry Nielsen

Vejen til drømmestudiet (pdf)
Mange finder uddannelsesvalg en kilde til stor frustration. Et nyligt afsluttet forskningsprojekt kaster lys over de problemer, de unge oplever både før og efter deres optagelse på “drømmestudiet”.
Af Henriette Tolstrup Holmegaard og Jacob Becker

Bagsiden: Frygtløse forskningsassistenter (pdf)
Sæler er i modsætning til forskere ikke bange for at færdes tæt ved iskanten på en gletscher, og de kan hjælpe de datahungrende forskere. Det har forskningsleder Sebastian H. Mernild sammen med amerikanske og grønlandske kolleger udnyttet.
Af Carsten R. Kjaer

Kort nyt & Aktuelt (pdf)
Hvornår er en drone “harmløs”?, Naturlig GMO, Varme væsker i rummet, Fra gammel brie til biogas, Mennesket mod maskinen, Skanner afslører orms skjulte liv, Muslinger smitter hinanden med kræft og Forskere gør gang mere effektiv.

Prøv bladet:
et godt tilbud til nye abonnementer