AU

Ryst sand og fjern drivhusgas

Der er stor interesse for metoder, der kan binde CO2 og dermed reducere koncentrationen af CO2 i atmosfæren. Sådanne metoder kan være at installere CO2-bindende filtre i kulfyrede kraftværker eller at plante skov. En svaghed ved disse metoder er, at de udelukkende fjerne CO2 og ikke metan og lattergas, der er endnu mere potentente drivhusgasser end CO2. En gruppe forskere ved Aarhus Universitet har for nylig i tidsskriftet Chemical Physical Letters beskrevet en metode, der kan fjerne alle tre drivhusgasser på en gang. Forskerne har opdaget, at man kan fjerne de tre drivhusgasser fra en jordlignende atmosfære ved at ryste kvartssand i et glasrør med en atmosfære, som indeholder disse gasser.

Drivhusgasserne fjernes fra atmosfæren, fordi de bindes til kvartskornenes overflade – for metans vedkommende starter det med, at metan oxideres til CO2, som derefter bindes til kvartskornene. Forskerne mener, at processen bunder i, at kornene bliver statisk elektriske ved kontakt med hinanden og glasoverfladen, når de rystes frem og tilbage i glasrøret, og at denne energi er stor nok til at ionisere gasserne i glasrøret. Bindingen af drivhusgasserne til sandkornene er stabil, idet forskerne fem dage efter at være ophørt med at ryste glasrøret ikke kunne måle nogen stigning i koncentrationen af de tre drivhusgasser i glasrørets atmosfære. Også når forskerne brugte ørkensand fra Oman, så de det samme resultat. Det interessante er nu at finde ud af, om metoden kan bruges i stor skala.


Af CRK, Kilde: Chemical Physics Letters 783 (2021) 139069