AU

Halm, hør og tang som fremtidens byggematerialer

Når vi ser på det store klimaregnskab i verden, er byggeri en stor og ressourcekrævende synder. Samtidig er mange byggematerialer ikke genanvendelige, og ressourcerne, der bruges på at fremstille dem, er enorme. Derfor er det afgørende at finde nye veje.

En af de veje kan være at benytte såkaldte biogene byggematerialer. Det kan bestå af etårig biomasse som eksempelvis hør og flerårig biomasse som træ. Det kan også være akvatiske ressourcer som eksempelvis siv og tang. De biogene materialer binder kulstof i væksten og er dermed naturligt med til at høste CO2 fra atmosfæren. Et nyt forskningsprojekt skal nu undersøge, hvilke biogene materialer der rent faktisk kan benyttes i forbindelse med byggeri, hvordan de bruges mest optimalt i byggebranchen, og hvordan de vil kunne produceres i tilstrækkelige store mængder her i Danmark. Og ikke mindst med hvilke konsekvenser for eksempelvis biodiversitet, miljø, eksisterende arealanvendelse og for øvrige byggematerialer, som allerede produceres nationalt.

Forskningsprojektet skal munde ud i en Grønbog, der med ny viden på området vil kunne skubbe til den grønne omstilling i byggebranchen, så hele værdikæden indenfor både genanvendelse og produktion af nye, biogene materialer kommer i spil.

»I fremtiden skal vi høste, lagre og genanvende kulstof. Naturen kan høste, og byggeriet er et stort uudnyttet lager for nye og genanvendte materialer. Lige nu er der meget fokus på træ i byggeriet, men det er ikke den eneste vej, vi kan gå for at opnå et mere bæredygtigt byggeri.

Byggebranchen har brug for konkret viden om, hvad morgendagens bæredygtige byggeprodukter er. Vi vil hjælpe branchen med at kunne gentænke måden, man bygger på og skabe et massivt fokus på de byggetekniske og arkitektoniske potentialer, som naturens egne fornybare materialer tilbyder,« siger seniorforsker og ph.d. Torben Valdbjørn Rasmussen fra instituttet BUILD på Aalborg Universitet.

Projektet er et samarbejde mellem instituttet BUILD ved Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Det Kgl. Akademi – Arkitektskolen, Videncenteret Træinformation og brancheforeningerne Dansk Skovforening og Træ- og møbelindustrien. Projektet er støttet af Realdania.


Carina Liesk, Aalborg Universitet