AU

Trafikstøj øger risikoen for demens

Hvis du over en længere periode bliver udsat for støj fra en nærliggende vej eller jernbane, har du en markant højere risiko for at udvikle demens. Og jo højere støjen er, jo mere stiger risikoen for, at du udvikler demenssygdomme. Det viser et stort dansk forskningsprojekt, hvor forskere fra Syddansk Universitet sammen med forskere fra Roskilde Universitet, Odense Universitetshospital og Københavns Universitet har påvist en sammenhæng mellem støj og udvikling af demenssygdomme som Alzheimers.

Forskningsresultatet, som for nylig er publiceret i tidsskriftet British Medical Journal, viser blandt andet, at man har en 27 procent forhøjet risiko for at udvikle Alzherimers og 18 procent forhøjet risiko generelt for at udvikle demens, hvis man over en årrække eksponeres for trafikstøj over 55 decibel. Det betyder konkret, at ud af 8.475 demenstilfælde i 2017 kan de 1.216 knyttes til trafikstøj. Forsknings­projektet bygger på sundhedsdata fra knap to millioner danskere sammenholdt med adresse og boligforhold i perioden 2004 til 2017. Det er første gang, at der er dokumenteret en sammenhæng mellem trafikstøj og udvikling af demens.

Mulige forklaringer på en effekt af støj på helbredet omfatter frigivelse af stresshormoner og søvnforstyrrelser, der fører til en type koronararteriesygdom, ændringer i immunsystemet og betændelse – som alle ses som tidlige begivenheder i begyndelsen af demens og Alzheimers sygdom.

Ifølge forskerne bag undersøgelsen giver de nye resultater os potentielt nye muligheder for at forebygge demens. Cirka 30 procent af alle danskere er nemlig udsat for vejstøj, der overstiger Miljøstyrelsens grænseværdi på 58 decibel. Det kræver, at man tager højde for det i byplanlægning, og når man skal gøre brug af støjregulering som afskærmning ved motorveje, støjdæmpende asfalt eller nedsættelse af farten på strækninger..


CRK, Kilde SDU