AU

Indhold blad nr 5-2019

Synspunkt: Biologens fornemmelse for formål
Levende organismer fremstår tilsyneladende perfekt tilpassede til den verden, hvori de lever. Derfor falder biologen nemt i den fælde at snakke om processer og strukturer i organismerne som var de udviklet til et bestemt formål.
Af Tobias Wang og Carsten R. Kjaer

Forskning og nyheder

Hvornår får vi børn? – En historie om fødselsmønstre i et moderne samfund
I dag påvirker vi selv vores fødselsmønstre. Der bliver født markant færre børn på helligdage og i weekenderne. Derudover er der i Danmark og ude i verden en kraftig variation hen over året. Men nogle gange ryger planlægningen, blandt andet bliver der født rigtig mange børn 9 måneder efter nytårsaften. 
Af Solveig Østergaard, Stine Andersen, Tomáš Sládeček og Palle Villesen

Giv os retten og muligheden for at reparere tilbage!
Når et elektrisk eller elektronisk apparat går i stykker, bliver det meget ofte kasseret, fordi det er for dyrt og besværligt at få det repareret. Den udvikling er ikke holdbar, og derfor bør samfundet stille krav om, at apparater skal være lettere at reparere.
Af Erik Skov Madsen

TEMA OM PHOSPHOR:
(Se også undervisningsmaterialet)

Den globale phosphor­udfordring
Næringsstoffet phosphor er afgørende i den globale fødevareproduktion, men mangel på phosphor truer inden for det næste århundrede. Samtidig har vi problemer med, at phosphor forurener vores vandmiljø. Derfor har vi brug for en mere holistisk tilgang til forvaltningen af det værdifulde næringsstof.
Af Kasper Reitzel, Haiyan Qu, Morten Lykkegaard Christensen, Ulla Gro Nielsen og Per Halkjær Nielsen

Genindvinding af phosphat fra spildevand
Phosphat kan anvendes både som gødningsprodukt og industrielt. I RecoverP-projektet, har vi udviklet tre forskellige metoder til at genindvinde phosphat fra spildevand. På den måde kan vi få et meget rent produkt med et minimalt forbrug af kemikalier.
Af Morten Lykkegaard Christensen, Haiyan Qu, Ulla Gro Nielsen, Cejna Anna Quist-Jensen og Kasper Reitzel

Bakterier fjerner phosphat fra spildevand
Phosphat kan genindvindes fra spildevand ved hjælp af bakterier. Viden om, hvilke bakterier der kan optage og oplagre phosphat, deres levevis og deres betydning er vigtig for, at man kan optimere driftsbetingelserne for disse bakterier på renseanlæggene.
Af Per Halkjær Nielsen, Marta Nierychlo, Francesca Petriglieri og Kasper Reitzel

Uran sladrer om alt fra solsystemets fødsel til dinosaurernes uddøen
Forholdet mellem to isotoper af uran kan give forskere et meget mere nøjagtigt indblik i begivenheder i forhistorisk tid. Forskere fra Københavns Universitet har finjusteret datering med uran, så de nu med endnu større nøjagtighed er i stand til at datere eksempelvis solsystemets fødsel og dannelsen af Månen.
Af Kristian Sjøgren

Udviser sociale chatbots empati?
Sociale chatbots bliver mere og mere avancerede. Men bliver de også mere og mere menneskelignende i den forstand, at de kan udvise empati? Umiddelbart er svaret nej, viser en ny specialeafhandling fra Roskilde Universitet.
Af Jamilla Lynge, Kathrine Glargaard Andersen og Torben Braüner

Perspektiv og debat

Aldrig mere alene
Det astronomiske verdensbillede ændrer sig dramatisk for tiden. Nye planeter kommer til dagligt, og nogle af dem ligner mistænkeligt meget Jorden. Forfatteren til en ny bog om jagten på exoplaneterne fortæller her, hvorfor vi står på tærsklen til en ny videnskabelig revolution.
Af Gunver Lystbæk

Bagsiden: En verden uden Amanda
Kan man virkelig undgå IT-skandaler som Amanda ved at bruge ny teknologi, som blandt andet dataloger ved København Universitet har udviklet?
Af Carsten R. Kjaer

Kort Nyt
Satellitter mod ammoniak, Fælles kamp mod flåtbårne sygdomme, Aloe-plantens værn mod tørke, Ny membran skal fjerne medicinrester, Myrer bekæmper plantesygdomme og Stemmen udvikler sig uden om hjernen.

Prøv bladet:
Et godt tilbud til nye abonnementer