AU

Indhold - blad nr. 5-2012

Synspunkt: Et 50-årigt paradigme (pdf) ved Robin Engelhardt

Forskning og nyheder

Kemikalieblandinger - en reguleringsmæssig udfordring (pdf)
EU's lovgivning om kemikalier er baseret på risikovurderinger af det enkelte kemikalies giftighed. Men i virkelighedens verden udsættes vi for en cocktail af kemikalier, hvor den samlede giftighed kan overstige de enkelte kemikaliers. Derfor bør lovgivningen tilpasses virkeligheden.
Af Katrine Banke Nørgaard, Henriette Selck og Kristian Syberg

Sporelementers biogeo?kemiske cyklus i havet – et studie af verdenshavene
Hvordan reguleres de biogeokemiske processer i havet? Dette store spørgsmål forsøger forskere fra hele verden at belyse igennem det internationale forskningsprogram GEOTRACES. Forfatteren var med på tre af togterne.
Louise Aastrup Zimmer

Nobelprisen i fysiologi og medicin 2012: Stamcellernes fædre (pdf)
Nobelprisen i fysiologi eller medicin er i 2012 blevet givet til Sir John B. Gurdon og Shinya Yamanaka for deres pionerarbejde med stamceller.
Af Ernst-Martin Füchtbauer og Henrik Callesen

Nobelprisen i kemi 2012: Kroppens vitale sensorer (pdf)
Nobelprisen i Kemi er i år gået til to amerikanere for deres studier af G-protein-koblede receptorer. Bag det kryptiske navn gemmer sig en gruppe funktionelle molekyler, der er helt afgørende for, at vores krop kan reagere på yderst vedkommende fænomener som fx fare, lugt og smag.
Af Carsten R. Kjaer

Nobelprisen i fysik 2012: Et kvantemekaniske marionetteater (pdf)
I kvantemekanikkens barndom virkede det som ren utopi at lave eksperimenter, hvor man studerer enkelte partiklers kvantetilstande. Men utopien er blevet til virkelighed – bl.a. takket været gennembrud opnået af dette års nobelpristagere i fysik.
Af Carsten R. Kjaer

50 år under sydhimlens stjerner (pdf)
I 50 år har det Europæiske Syd Observatorium (ESO) været spydspids i udforskningen af universet fra sydlige breddegrader.
Af Michael Linden-Vørnle

Ekstremernes herrer
Det mikrobielle liv på jorden kan være utrolig hårdført, og specielt én gruppe af mikrober, nemlig arkæer, har mange rekorder i at trives under barske miljøbetingelser. Studier af arkæerne kan derfor både fortælle forskerne om livets ekstreme tilpasninger og give inspiration til mulige industrielle anvendelser.
Af Kristine B. Uldahl og Xu Peng

Fiskenes gener kan afsløre ulovligt fiskeri (pdf)
Nye DNA-metoder kan med meget stor sikkerhed afsløre fra hvilket havområde en fisk stammer. Disse nye metoder forventes at blive vigtige redskaber i kampen mod den globale overudnyttelse af fiskebestande. Indsamling af prøver af mere end 1000 fisk pr art udgør grundlaget for den nye metode.
Af Einar Eg Nielsen

Perspektiv og debat

Debat: Biodiversiteten truet af kobber fra landbruget (pdf)
I Aktuel Naturvidenskab nr. 2-2012 bragte vi to artikler om problemerne og løsninger vedrørende brugen af antibiotika og tungmetaller som vækstfremmere i landbruget. Søren Wium-Andersen kommenterer her forbruget af kobber og konsekvenserne heraf. Notat (pdf)
Af Søren Wium-Andersen.

Chokbølger for videnskaben (pdf)
Per Trinhammers færdigheder med en luftkanon gør ham nærmest uundværlig, når forskere og myndigheder skal sammensætte ekspeditioner for at kortlægge undergrunden under havene. I hvert fald, hvis de skal bruge Aarhus Universitets avancerede seismiske udstyr.
Af Peter Gammelby?

Boganmeldelse: Danmarks dejligste natur – set fra fly og fod ved Jørgen Dahlgaard

SynspunktEt 50-årigt paradigme (pdf) ved Robin Engelhardt, Mediehuset Ingeniøren

Bagsiden: Ekspertansvar (pdf)
Af Carsten R. Kjaer

Kort nyt & Aktuelt
Exoplanet i baghaven, Rotter på fugleafvænning, Søbund som årstæller, Tegn en sensor og Tarmflora vigtig for ældres helbred.