AU

Indhold - blad nr. 3-2016:

Synspunkt: Vand, struktur eller bevægelse? (pdf)
Trods en ihærdig indsats har forskningen det stadig svært med at forstå væsken vand på det molekylære plan. Det skyldes måske, at vi har været for optagede af at studere strukturer fremfor dynamik, skriver Søren Keiding.

Forskning og nyheder

Selvlysende bakterier og gennemsigtige fisk – nye redskaber i vaccineforskningen (pdf)
Forskere har hidtil studeret vacciners virkningsmekanismer med indirekte metoder. Men med fremkomsten af gennemsigtige fisk og selvlysende bakterier kan man nu få direkte syn for sagen.
Af Louise von Gersdorff og Kurt Buchmann

Atomkernernes  spin fortæller  om grundvandet (pdf)
Med en teknik kaldet overflade-NMR kan man måle direkte på grundvandet i jorden. Denys Grombacher arbejder på at forbedre metoden, så den kan blive et udbredt værktøj til hjælp for kortlægningen af de vandførende lag og til en bæredygtig forvaltning af vores grundvand.
Af Carsten R. Kjaer

Computerspil tæmmer atomernes verden (pdf)
Spillet Quantum Moves viser vejen hen mod fremtidens supercomputere ved at finde nye måder at løse problemer inden for kvantefysik.
Af Mads Kock Pedersen, Klaus Mølmer og Jacob Friis Sherson

Mysteriet om påsken (pdf med ekstramateriale)
En kompliceret udregning bruges i dag til at bestemme, hvilken dag påskedag skal ligge. Men jættestuernes placering i landskabet inspirerer til en mere simpel løsning, der antyder en sammenhæng mellem et ældgammelt forårsritual og oprindelsen til påsken.
Af Claus Clausen 

Perspektiv og debat

Landbrugspakken – et risikabelt kvælstofeksperiment? (pdf)
I den nyligt vedtagne Landbrugspakke erstattes de tidligere generelle normer for udbringning af gødning af økonomisk optimale normer, frivillige ordninger og målrettet regulering. Ifølge regeringen vil pakken være til gavn for både landbrug og havmiljø. Men vores revurdering af data tyder på et risikabelt kvælstofeksperiment i fuld skala.
Af Jens Borum, Kaj Sand-Jensen og Hans Henrik Bruun

Hvad Feynman gør, er altid det rigtige (pdf)
En effekt af relativitetsteorien er, at Jordens centrum er et par år yngre end overfladen. En berømt fysikers lille regnefejl om dette spørgsmål er anledningen til denne historie om den fascinerende effekt, og om hvordan videnskabsfolk arbejder.
Af Ulrik Uggerhøj, Jan Faye og Rune E. Mikkelsen

Den eksperimentelle biologis fader (pdf)
Schweizeren Abraham Trembley var med sine banebrydende eksperimenter med ferskvandspolyppen Hydra i 1740’erne med til at grundlægge biologien
Af Bent Lauge Madsen

Boganmeldelse:Ind til kernen. Eventyret om Niels Bohr (pdf)
Anmeldt af Theresa Schilhab.

Bagsiden: Bliv dus med din skraldespand (pdf)
H vad nu hvis skraldespanden kommenterer dine handlinger – fx roser dig for at ramme rigtigt eller skælder dig ud for at smide affaldet på fortovet?
Af Carsten R. Kjaer.

Kort Nyt og Aktuelt (pdf)
Se det store i det små, Bedre vandrensning i troperne, Effektiv fotosyntese, Energisystem skal gøre butikker grønne, Hvordan har Danmarks pindsvin det?, Kromosom-kommunikation, Chiralt molekyle i rummet og Mikroplast gør aborrer sårbare.

Prøv bladet:
Et godt tilbud til nye abonnementer