AU

Blad nr. 6-2014 bringer artikler om:

Synspunkt: Hype-indekset (pdf)
På trods af bred kritik er det personlige H-indeks blevet voldsomt afgørende for en forskers muligheder. Indekset er baseret på antallet af citationer af de publicerede artikler. Men giver det mening?
Ved Dean Jacobsen

Forskning og nyheder

De knap så sjældne jordarter (pdf)
Gruppen af grundstoffer i det periodiske system, der kaldes de sjældne jordarter, er uundværlige i det moderne samfund. På trods af, at de bruges i et hav af teknologiske produkter, er der stadig meget kemikerne ikke ved om disse fascinerende grundstoffer, der slet ikke er så sjældne som navnet antyder.
Af Thomas Just Sørensen

Kemikaliernes stamtræ (pdf)
Alle ved, at den moderne verden er afhængig af olie som brændstof. Men olie er samtidig råstoffet, som hele den kemiske industri bygger på. Olie er således udgangspunktet for en perlerække af produkter fra kunststoffer til LCD-displays og lægemidler.
Af Amanda Sølvhøj, Robert Madsen og Esben Taarning

Energi opbevaring – nøglen til en fossilfri fremtid (pdf)
I Danmark har vi sandsynligvis tilstrækkelig vedvarende energi til at kunne undvære fossilt brændsel. Men det kræver, at vi kan opbevare enorme mængder energi. Hydrogen kan være nøglen til at opnå netop det.
Af Lars Haahr Jepsen og Torben R. Jensen

Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? (pdf)
Verden omkring os, vores mad og vi selv består af kemikalier. Nogle af disse kemikalier er reguleret af lovgivningen, andre er ikke, og baggrunden for dette virker ikke altid helt logisk. Forfatteren efterlyser en mere saglig debat om, hvad vi vil acceptere af kemikalier i fx vore fødevarer og drikkevand.
Af Nina Cedergren

Værdifulde alger (pdf)
Verden skriger på biomasse til foder, bio-kemikalier og bio-energi. Når vi løber tør for landbrugsjord, må vi dyrke i vand. Alger kan bruges til produktion af foder, ingredienser og fødevarer, og algerne kan rense spildevand for kvælstof og fosfor.
Af forskere og studerende ved det Tekniske Fakultet, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, SDU. Kontakt: Sven G. Sommer

Vejen til et bæredygtigt samfund (pdf)
Hvordan vurderer man, om et samfund er bæredygtigt? Forfatterne har udviklet et værktøj, der kan bruges til at opstille et bæredygtighedsregnskab for et samfund og vurdere, om samfundet over tid udvikler sig i en mere bæredygtig retning.
Af Søren Nors Nielsen og Sven Erik Jørgensen

Perspektiv og debat

Synspunkt: Hype-indekset (pdf)
På trods af bred kritik er det personlige H-indeks blevet voldsomt afgørende for en forskers muligheder. Indekset er baseret på antallet af citationer af de publicerede artikler. Men giver det mening?
Ved Dean Jacobsen

Prisværdige algoritmer (pdf)
I januar modtager Mikkel Th orup Danmarks største individuelle forskerpris: Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og  Naturvidenskabelig Forskning på 5 mio. kr.
Af Carsten R. Kjaer

Fremtidsteknologi(ud)danner mennesker (pdf)
Mennesket skaber og skabes af redskaber også i tablet’ens og smartphonens tidsalder. Digitale redskaber (fremtidsteknologier) føjer nyt til historien om det redskabsbrugende menneske. Påvirker fremtidsteknologier os anderledes end tidligere tiders redskaber? Og vil fremtidsteknologi ændre interessen for naturvidenskab?
Af Theresa Schilhab, Cathrine Hasse og Jamie Wallace

Enhed gør stærk! (pdf)
En ”gammel pedant” giver i denne klumme en håndsrækning til læsere, der måtte kløjes i fysiske enheder.
Af Carl-Erik Sølberg

Bagsiden: Tusindben-bolognese (pdf)
Småkravl har fyldt godt på årets bagsider, og vi slutter også årgang 2014 af med en historie om “kræ”, nemlig tusindben. Den danske “mr. tusindben” hedder Henrik Enghoff.
Af Carsten R. Kjaer

Prøv bladet: et godt tilbud til nye abonnementer