AU

Indhold blad nr 4-2019

Synspunkt: En fælles front for alle bier
Truslerne mod bestøvende insekter bør imødegås af en samlet strategi for både holdte og vilde bestøvere, skriver 22 forskere i denne opfordring til at få gjort noget ved sagen.

Forskning og nyheder

Nyt glas kan hele sig selv
Den nye glastype, som kan hele sig selv, og som har en rekordhøj brudmodstand, er netop blevet udviklet af forskere på Aalborg Universitet.
Af Camilla Kristensen

Hemmeligheden bag billers frostskjold
Siden 1960’erne har forskere vidst, at en række bakterier, planter, insekter og fisk rummer særlige antifryseproteiner. I studier af antifryseproteiner fra den skandinaviske bille blankplettet tandbuk er det nu for første gang lykkes at iagttage, hvordan antifryseproteiner virker, når de binder sig til overfladen af is.
Af Torben Jarl Jørgensen

Hvornår er det slut med grus i Danmark?
Grus er på verdensplan et eftertragtet råstof, som mange steder er ved at blive en mangelvare. En vurdering er, at vi også i Danmark snart har opbrugt vores grus-ressourcer. Vi ser her på, hvad regnestykket kan være lige nu.
Af Gunnar Larsen, Charlotte Greve og Morten Wismann

Kystzonen som filter for næringsstoffer
Kystområder med tæt vegetation i vandkanten, udstrakte ålegræsenge og store muslingebestande fjerner en stor mængde af de næringsstoffer, som udledes fra marker via vandløb. Derfor er disse kystnære habitater vigtige at bevare.
Af Jacob Carstensen, Mikkel Fruergaard, Janus Larsen og Jesper Philip Aagaard Christensen

På grænsen mellem materialer
Med en mikroskopiteknik, der oprindelig blev udviklet til at studere membraner, kan forskerne nu undersøge fænomener på grænsen mellem forskellige typer materialer. Det kan for eksempel bruges til udvikling af nye fødevarer og nye metoder til langtidsmedicinering.
Af Anders Utoft, Koji Kinoshita og David Needham

Periodesystemet – 150 års aktuel naturvidenskab
I år kan vi fejre 150-året for periodesystemet (eller det periodiske system) – et af naturvidenskabens få ikoner. At systemet har opnået ikonstatus skyldes blandt andet, at systemet ikke bare handler om grundstofferne, men om hele kemien.
Af Jesper Bendix
Se også arbejdsarket med undervisningsmateriale til artiklen.

Matematikere kortlægger menneskets forhistorie
Matematikere, statistikere og bioinformatikere fra Københavns- og Aarhus Universitet er i færd med at udvikle de redskaber, som skal gøre DNA-fund endnu mere brugbare i forhold til at kortlægge menneskets forhistorie.
Af Kristian Sjøgren

Perspektiv og debat

Bagsiden: Intelligent stavekontrol
På et punkt fejler selv de mest avancerede stavekontroller i dag. Og det er, hvis man formaster sig til at skrive ord eller sætninger på et andet sprog end det, smartphonen er indstillet til.
Af Carsten R. Kjaer

Bøger og Service

Kort Nyt
Narhvaler og hvidhvaler får unger sammen, Lovende resultater om sårheling, Mutation gør giftige mandler spiselige, Nye bud på mulige ringborge, Sådan kan metan forsvinde på Mars, Syrepumpe under lup og Asteroider i forklædning.

Prøv bladet:
Et godt tilbud til nye abonnementer