AU

Indhold - blad nr. 4-2015:

Synspunkt: På vej mod de to grader (pdf)
Politiske beslutninger på klimaområdet halter efter den aktuelle viden. Det kan gøre det svært at holde de målsætninger, der faktisk bliver besluttet.
Ved Sebastian H. Mernild, medforfatter på den seneste rapport fra IPCC og med i styregruppen for Climate and Cryosphere, under World Climate Research Program, World Meteorological Organization, United Nations.

Forskning og nyheder

Naturgenopretning – nu med videnskab (pdf)
Mange danske søer og vandløb er blevet genoprettet, uden at deres udvikling efterfølgende er blevet dokumenteret. Det gør vi til gengæld i den nyskabte Filsø og den lysåbnede Øle Å på Bornholm for at høste viden og nødvendige erfaringer om optimal naturforvaltning.
Af Kaj Sand-Jensen, Lars Båstrup-Spohr, Theis Kragh, Kathrine Petersen og Jonas Morsing

Er vandremuslingen en trussel i danske vandløb? (pdf)
Undersøgelser i Gudenåen tyder dog på, at det næppe vil blive tilfældet.
Af Sara Elizabeth Elsborg Andersen og Tenna Riis

Solformørkelser og energiproduktion (pdf)
Under solformørkelsen den 20. marts 2015 faldt energiproduktionen fra sol og vind – både i Danmark og i andre dele af Europa. Jo mere vedvarende energi, der er installeret i elsystemet, jo vigtigere er det at kunne forudsige effekterne af en solformørkelse. Det klarer vejrmodellerne heldigvis godt.
Af Bent Hansen Sass, Kristian Pagh Nielsen, Claus Petersen, Niels Woetmann Nielsen og Lasse Diness Borup.

Effektelektronik – en nøgleteknologi i energisystemet (pdf)
I enhver sammenhæng, hvor elektrisk energi skal omsættes fra en form til en anden, er der brug for effektelektronik. Og det bliver en nøgleteknologi i en fremtid, hvor vi skal frigøre os fra fossile brændsler.
Af Frede Blaabjerg

Kemi mellem stjernerne (pdf)
Stjernetåger kan populært sagt opfattes som en tynd ”suppe” af molekyler. En udskældt type molekyle her på Jorden bærer måske en del af svaret på, hvordan den kemiske mangfoldighed opstår i disse områder af rummet.
Af Carsten R. Kjaer.

Perspektiv og debat

Måneartikel uden overbevisende databehandling (pdf)
Udviklingen i havniveauet de seneste 160 år kan forklares ved en sum af harmoniske svingninger styret af Månen, postulerer Jens Morten Hansen i sidste nummer. Men den statistiske analyse understøtter ikke konklusionerne, lyder kritikken i denne kommentar til artiklen.
Af Aslak Grinsted, Jørgen Peder Steffensen og Bo M. Vinther
Med svar fra Jens Morten Hansen samt replik fra Aslak Grinsted, Jørgen Peder Steffensen og Bo M. Vinter

Halleluja for miljøforkæmperen pave Frans! (pdf)
Der er nye, progressive toner fra den katolske kirke i forhold til interessen for natur- og miljøspørgsmål. Biologen Dean Jacobsen hilser i dette indlæg den pavelige interesse velkommen.
Af Dean Jacobsen

Bøger: Eske Willerslev – han gør det døde levende (pdf) anmeldelse ved Carsten R. Kjaer samt Forandringens vinde - Nye Teknologihistorier? (pdf) anmeldelse Laila Zwisler.

Bagsiden: Førsteårs-forskere (pdf)
Undervisningen i nanoscience er bygget op ud fra den filosofi, at de studerende lige fra de starter på deres uddannelse skal deltage i forskningen ved Nano Science Centeret, KU – forskningsbaseret undervisning i den yderste konsekvens, kan man kalde det.
Af Carsten R. Kjaer

Kort Nyt og Aktuelt (pdf)
DMI klar med næste generation vejrmodeller, Klimatilpasning med uheldige bivirkninger, Fribillet til rumstation kræver lyttepost i Wien, Hvordan overlever ålegræs i giftig havbund?, Botaniske mirakler i Filsø, På jagt efter videnskabelige gennembrud, Når kontinenter bryder op og Citizen science: Hjælp forskere med at registrere havnatur.

Prøv bladet:
et godt tilbud til nye abonnementer