AU

Indhold - blad nr. 4-2012

Synspunkt: Nu vil vi tage gymnasiet endnu mere alvorligt (pdf) ved Jens Christian Pedersen, Aarhus Universitet

Forskning og nyheder

Velsmag – sådan virker det! (pdf)
Af de fem grundsmage: sur, sød, salt, bitter og umami, har umami – den femte smag eller velsmagen – været den vanskeligste at beskrive videnskabeligt. Ny dansk forskning har nu afsløret velsmagens hemmelighed.
Af Himanshu Khandelia og Ole G. Mouritsen

Ny forståelse for Jordens tidlige udvikling (pdf)
På baggrund af studier af ældgamle bjergarter i Grønland har Tomas Næraa og kolleger vist, pladetektonikken ikke er en god model for at forstå processerne i Jordskorpen i tiden før 3 milliarder år siden.
Af Carsten R. Kjaer

Higgs – partiklen der kom ud af ingenting (pdf)
Så blev den målt: Higgs-partiklen, som fysikerne længe har drømt om at få hold på! Per Hedegård fortæller her historien om Higgs-partiklen set i et bredt fysisk perspektiv.
Af Per Hedegård

Sæler og orme på fremmarch – og det er et problem! (pdf)
Bestanden af gråsæler i vore farvande vokser, og sælerne medbringer bl.a. forskellige snyltende orme, der inficerer torsk. Det er et problem for både fiskerierhvervet, sundheden og dyrevelfærden, mener forfatterne, der kommenterer en artikel bragt tidligere i år.
Af Kurt Buchmann og Simon Haarder

Memristor - en ny elektronisk komponent (pdf)
En ny elektronisk komponent – memristoren – har i disse år forskernes bevågenhed. Vi tager her et kig på denne ”hukommelses-modstand”, der snart ventes på markedet i form af hurtige og strømbesparende hukommelseskredsløb.
Af Erik Lægsgaard

Når man rækker genetikeren en lillefinger… (pdf)

Fossilt DNA fra fortidsmennesker bidrager i dag med en guldgrube af information om menneskets fortid, bl.a. om Homo sapiens’ slægtskab med arkaiske, nu uddøde menneskearter, og om Homo sapiens’ kolonisering af verden.
Af Peter K. A. Jensen

Bedøvelse med bivirkning (pdf)

Tidligere antagelser om, at bedøvelse ikke påvirker pH-værdien i blodet viser sig at være forkerte. Bedøvede mus har en lavere blod-pH end vågne mus, viser ny forskning.
Af Katrine Bilberg

En 6000 år gammel kalender? (pdf)
Helt nye undersøgelser af jættestuer peger på, at det kan dreje sig om en slags kalender eller nærmere en årstidsviser. Ved et af naturens luner kan “kalenderen” også kan forudsige måneformørkelser. Astronomen Claus Clausen beretter om afkodningen af jættestuernes funktion.
Af Claus Clausen

Jagten på virus i Tanzania – safari med alvor (pdf)
Succesfuld feltafprøvning af ny metode til indsamling og påvisning af afrikansk svinepest viser, at virus gemmer sig i klinisk raske svin af dansk afstamning.
Af Uffe Christian Braae, Maria Vang Johansen og Åse Uttenthalvar

Perspektiv og debat

Citizen science - moderne videnskab (pdf)
Moderne teknologi har gjort det muligt for alle og enhver at deltage i indsamlingen af videnskabelige data.
Af Kevin Kuhlmann Clausen

Darwin i regnemaskinen - er matematik et produkt af fornuft eller evolution? (pdf)
Forsøget på at give evolutionsbiologiske forklaringer på menneskelig adfærd har nu nået matematikken. Men giver det mening at se matematik som et produkt af den blinde, biologiske evolution, mennesket har gennemgået?
Af Mikkel Willum Johansen

Synspunkt: Nu vil vi tage gymnasiet endnu mere alvorligt (pdf) ved Jens Christian Pedersen, Aarhus Universitet

Bagsiden: Demokratisk naturvidenskab (pdf)
Af Carsten R. Kjaer

Kort nyt & Aktuelt
Livets bog, Nanopartikler i bønnen, Månemysterium opklaret, Ny dansk svampeart, Sukker i rummet, Solen er overraskende rund og Bladlus på solenergi.