AU

Blad nr. 3-2013 har disse artikler:

Synspunkt: Forskere udtaler... (pdf)  ved Ole G. Mouritsen

Forskning og nyheder

Jagten på den perfekte vejrudsigt (pdf)
Kunsten at formidle usikkerheden ved vejrudsigter er en balancegang  – især når vejrudviklingen har potentiale for skybrud.
Af Jesper Eriksen

Vejrudsigten: nu med bakterier
Atmosfæren er fyldt med bakterier, der er blæst derop fra jordoverfladen – fx fra overfladen af blade på planter og træer. Nogle af disse bakterier har evnen til at hæve frysepunktet for vand, og derfor kan de spille en væsentlig rolle i klimasystemet, når de befinder sig i atmosfæren.
Af Kai Finster, Tina Sântl Temkiv og Ulrich Gosewinkel Karlson

Kvantecomputerspil
Af Carsten R. Kjaer

Magnetisk køling – køleteknologi med en varm fremtid (pdf)
En stor del af verdens elektricitetsforbrug anvendes til køling. Der er derfor stort fokus på at nedbringe energiforbruget af køleskabe. Magnetisk køling, der udnytter, at visse materialer skifter temperatur, når de kommer ind i et magnetfelt, er et lovende og energieffektivt alternativ til den traditionelle køleteknologi.
Af Anders Smith og Christian Bahl

Som at være der selv
I det europæiske forskningsprojekt BEAMING prøver forskerne at give oplevelsen af, at man teletransporteres til et andet sted. Arbejdet kan give nye dimensioner til sociale netværk, telekonferencer, spil, underholdning og læring.
Af Dorte Hammershøi

Intelligente materialer som kunstige muskler og energi-høstere
En opsigtsvækkende type af “intelligent materiale” kan stå overfor et kommercielt gennembrud i milliardklassen. Dielektriske elektroaktive polymerer (DEAP) kan fx bruges som kunstige muskler, som energi-høstere eller i ultratynde højtalere. For til fulde at realisere potentialet skal en række processer i produktionen dog forbedres.
Af Frederikke Bahrt Madsen, Anders Egede Daugaard, Søren Hvilsted og Anne Ladegaard Skov

Havets dufte
Havets mindste beboere – bakterier, planteplankton og dyreplankton – orienterer sig i et kemisk landskab af dufte. Alle udskiller de kemiske stoffer, som bruges til at finde mad, sexpartnere eller til at undgå fjender. Forskere arbejder på at tyde mikroorganismernes kemiske sprog og sanseverden.
Af Thomas Kiørboe, Jan Heuschele og Erik Selander

Systemøkologi - en ny økologisk disciplin
Systemøkologi fokuserer på, hvordan økosystemer fungerer, og er derfor et vigtigt værktøj i miljøforvaltningen.
Af Sven Erik Jørgensen

Kønsforvirring
Hver dag udsættes vi for en lang række stoffer, som kan forstyrre den naturlige hormonbalance. Hormonforstyrrende stoffer i miljøet anses i dag som et af de største miljøproblemer, og mange forskere arbejder med at klarlægge effekterne på mennesker og dyr.
Af Katrine Bilberg Hansen

Perspektiv og debat

Gensplejsede planter har kæmpe potentiale (pdf)
I Europa hersker der en udbredt skepsis mod gensplejsede planter, og lovgivningen på området fokuserer udelukkende på risikoen og ikke de potentielle fordele ved teknologien. Dermed går vi glip af oplagte muligheder – som fx at dyrke gensplejsede juletræer.
Af Helene Müller

Ny udstilling: Flora Danica ZOOM

Boganmeldelser: Slip din viden løs ved Inge G. Revsbech samt
Matematiske mysterier ved Mikkel Willum Johansen

Synspunkt: Forskere udtaler... (pdf)  ved Ole G. Mouritsent

Bagsiden: Som vinden blæser (pdf)
Af Carsten R. Kjaer

Kort nyt & Aktuelt
Varmere og mere ekstremt klima i Grønland, En dræber kigges i kortene, På vej mod molekylær elektronik, Print et batteri og Vand er ikke et geologisk smøremiddel.

Prøv bladet: et godt tilbud til nye abonnementer