AU

Indhold - blad nr. 2-2017:

Synspunkt: Marchen fortsætter (Pdf)
March for Science den 22. april blev en succes. Arrangørerne bag marchen i København har nu etableret en forening, der skal fortsætte græsrodsarbejdet med at sætte viden og faglighed på dagsordenen i samfundet.
Ved Anja C. Andersen, astrofysiker og Jens Degett, formand for Danske Videnskabsjournalister samt EUSJA.

Forskning og nyheder

Mobilantenner i massevis giver bedre internet (pdf)
Når 5G-nettet om få år skal rulles ud, kan basestationerne komme til at bestå af hundredevis af små antenner.
Af Jakob Brodersen

Klimavariationer - flere ekstremer i et varmere klima (pdf)
Giver den globale opvarmning sig udslag i mere ekstreme vejrforhold i Danmark målt som antallet af dage med såkaldte varme- og kuldeekstremer? Ja, afslører en analyse af mere end 140 års temperaturmålinger fra fem meteorologiske stationer.
Af Sebastian H. Mernild, John Cappelen og Jens Hesselbjerg Christensen

På jagt efter store diamanter (pdf)
Ved hjælp af en elektronaccelerator og en PET-skanner kan man afsløre, om et klippestykke indeholder en diamant. Artiklens forfattere deltager i udviklingen af denne metode, som kan gøre jagten på diamanter mere effektiv og miljøvenlig.
Af Søren Pape Møller og Ulrik Uggerhøj

Polarlomvien - den flyvende fridykker (pdf)
Polarhavet er stort og koldt og vådt. Det kræver sit at være en fugl, som tilbringer hele livet langt ude på havet og kun kommer på land for at yngle. Hvordan klarer de det? Nye forskningsresultater løfter noget af sløret.
Af Morten Frederiksen, Jannie Linnebjerg og Flemming Merkel

Fremtidens planteforædling – hvordan CRISPR bringer os tættere på nye afgrøder (pdf)
Studier af moderne landbrugsafgrøders forædlingshistorie samt den nye CRISPR-teknologi kan måske gøre det muligt at udnytte mange flere planter i landbruget, end vi gør i dag.
Af Lene Irene Olsen og Jeppe Thulin Østerberg

Sko af hajskind får robotter til at stå fast (pdf)
Gående robotter har problemer med at stå fast. Når de går på ujævne overflader, glider de. Men nu har forskere fra SDU løst problemet. Robotterne står fast med hajskind under fødderne.
Af Birgitte Dalgaard

Perspektiv og debat

Åle-Johannes og de giftige alger (pdf)
Problemer med opblomstringer af den giftige alge Ostreopsis rundt om i verden de senere år har sat fokus på et hidtil upåagtet arbejde af “åleforskeren” Johannes Schmidt.
Af Øjvind Moestrup og Jacob Larsen

Kunsten at balancere og undgå tab (pdf) Se også bilaget med eksempel (pdf).
I miljøsager gælder det om at have styr på strømme og beholdninger, ikke bare af kvælstof, men også andre bevarede størrelser. Det får vi kun ved at balancere dem. Hans Schrøder viser her, at det er overraskende enkelt, og at fordelene er meget store.
Af Hans Schrøder

Udvikling kan ikke planlægges (pdf)
Ordene er Bjarne Nielsens. Han er kemiingeniør og arbejder med at udvikle tilsætningsstoffer til plast i den internationale fødevareingrediensvirksomhed Palsgaard. Aktuel Naturvidenskab har besøgt ham for at undersøge, hvad der gemmer sig bag det at være opfinder eller udvikler i en privat virksomhed.
Af Marianne Henriksen

Bagsiden: Livet i glasset (pdf)
Hans Ramløv fra Roskilde Universitet forsker i de mekanismer, der gør kuldetolerante, vekselvarme dyr i stand til at overleve perioder i nedfrosset tilstand. Af Carsten R. Kjaer, Aktuel Naturvidenskab.
Af Brian Kenn Baltzar og Rikke Friis Bentzon

Kort Nyt (pdf)
Sennep kan erstatte raps, Snørebåndsmysterium løst, Når smeltevandet pludselig skifter retning og Smeltende havis kan give mere liv i havet.

Prøv bladet:
Et godt tilbud til nye abonnementer