AU

Indhold - blad nr. 2-2016:

Synspunkt: Balladen om p-værdier (pdf)
Såkaldte p-værdier bruges flittigt når der testes videnskabelige hypoteser,
selvom man i mere end 100 år har vidst, at de ikke kan stå alene.
Af Claus Thorn Ekstrøm og Per Bruun Brockhoff

Forskning og nyheder

Grødeskæring og vandstand i danske vandløb (pdf)
At skære planterne i vore vandløb anses for at være en effektiv metode til at sikre, at vandløbene kan lede vandet væk fra markerne. En undersøgelse af effekterne af grødeskæring i 126 danske vandløb viser dog, at metoden har sine begrænsninger.
Af Just Krogh Simonsen, Annette Baattrup-Pedersen, Søren E. Larsen og Niels B. Ovesen
Nyt juli 2016: Faglig udredning om grødeskæring i vandløb. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 188.

Kulde og tungmetaller - en farlig cocktail i Arktis (pdf)
Blåmuslinger kan måske hjælpe forskere med at forudsige konsekvenserne af fremtidige forureninger med tungmetaller i Arktis. Det kan blive aktuelt pga. den øgede interesse for at udnytte Grønlands mineralressourcer.
Af Jakob Thyrring

Bortopereret hud hjælper forskerne (pdf)
Med ny teknik og bortopereret hud fra patienter kan man blive klogere på vores immunsystem, og hvordan kroppen reagerer på ny medicin.
Af Katrine Yderstræde Baumann

Skovengen blomstrer (pdf)
Om sommeren blomstrer 150 arter på skovengen Nydam midt i Grib Skov og lokker flokke af gæster og insektbestøvere til. Skønheden er genskabt af frivillige lesvingere, som for 17 år siden gik løs på kvælende græsser og har formået at tredoble artsrigdommen.
Af Henrik Jørgensen og Kaj Sand-Jensen

På sporet af det mørke stof (pdf)
Det er mere end 80 år siden, at fysikere indså, at der er meget mere masse i Universet, end man umiddelbart kan se. Endnu har vi ikke afsløret, hvad dette “mørke stof” er for noget, men en eksperimentel påvisning af det ligger måske ikke langt ude i fremtiden.
Af Chris Kouvaris og Niklas Grønlund Nielsen

Omvendt fotosyntese (pdf)
Forskere fra Københavns Universitet har opdaget en proces, der kan beskrives som omvendt fotosyntese. Denne opdagelse har store perspektiver, fx i forhold til fremstilling af biobrændstoffer ud fra plantemateriale på en langt mere effektiv og miljøvenlig måde end hidtil.
Af Carsten R. Kjaer

Effektive algoritmer, tilfældighed og hashfunktioner (pdf)
Tilfældighed og såkaldte hashfunktioner spiller en vigtig rolle i datalogien, når store mængder data skal håndteres. Fx når man skal udvikle effektive algoritmer til at sammenligne lister over forskellige menneskers yndlingsfilm.
Af Mikkel Thorup  

Perspektiv og debat

Uranbjerget (pdf)
Området omkring Kvanefjeld i Grønland gemmer på store mængder værdifulde grundstoffer – bl.a. uran. I 2013 vedtog det grønlandske landsting at ophæve en ”nultoleranceregel”, så Grønland nu i princippet kan eksportere uran. Men der kan alligevel være lang vej til, at det bliver en realitet.
Af Henry Nielsen og Henrik Knudsen

Bagsiden: Middelalderrådgivning (pdf)
Som ansat i et rådgiverfirma lander der ind i mellem en usædvanlig opgave på ens bord. Under anlægsarbejder midt i Odense havde man sidste år udgravet en stenkiste med et skelet og et nadversæt på det sted, hvor der lå en kirke af sten, som kong Knud den Hellige blev dræbt i.
Af Gunnar Larsen

Kort Nyt og Aktuelt (pdf)
Liposomer kan ikke trænge ind i huden, Drone-skader på flæskesteg, Plantestoffer medvirker til skydannelse, Nanopartikler kan påvirke smådyr, Vibrationer sender skred på langfart, Med solsejl til vores nabostjerne, Farver skal fange kritiske patienter og Hvid dværg med speciel atmosfære.

Prøv bladet:
Et godt tilbud til nye abonnementer