AU

Indhold - blad nr. 2-2012

Synspunkt: Fremtidens natur med store dyr (pdf) ved Jens-Christian Svenning, Christopher Sandom og Rasmus Ejrnæs

Forskning og nyheder

Humlebier er på retur - nu er det endelig bevist! (pdf)
Fundet af en gammel afhandling har givet en enestående chance for at dokumentere historiske ændringer i bestande af humlebier i danske rødkløvermarker.
Af Yoko L. Dupont

Antibiotika til husdyr - billigt for landbruget, dyrt for sundhedsvæsenet (pdf)
Den intensive brug af antibiotika i fødevareproduktionen fremmer udviklingen af resistente bakterier. Problemet løses ikke ved at udvikle nye antibiotika, for der findes allerede mutanter, der er resistente over for dem, inden de tages i brug.
Af Hans Jørn Kolmos

Kan sure maver stoppe farlige bakterier? (pdf)
De multiresistente bakterier skaber behov for strategier, der kan forebygge mavetarmsygdomme hos grise uden brug af antibiotika. En mulighed er at øge koncentrationen af organiske syrer i grisenes maver og dermed slå skadelige bakterier ihjel, inden de når ud i tarmsystemet.
Af Ole Højberg, Nuria Canibe, Ricarda M. Engberg og Bent Borg Jensen

Flip i cellemembranen (pdf)
Forskellen på fordelingen af forskellige fedtmolekyler i cellemembranens ydre og indre lag er afgørende for membranens funktion. Ny forskning kaster lys over, hvordan denne asymmetri opretholdes.
Af Anna Lindeløv Vestergaard, Bente Vilsen og Jens Peter Andersen

Genvejen til friske blomster (pdf)
Udvikling af logistik-software til planlægning af optimale fragtruter er en forskningsmæssig udfordring – især hvis der også skal tages hensyn til, at varerne kan pakkes om undervejs. For transportvirksomhederne kan forbedrede logistikværktøjer betyde store gevinster i form af sparet tid og brændstof.
Af Carsten Broder Hansen

Venuspassage – en astronomisk meterstok (pdf)
Onsdag den 6. juni er der en meget sjælden astronomisk begivenhed i vente. Planeten Venus passerer denne dag ind mellem Solen og Jorden og skaber en såkaldt venuspassage. Historisk set har sådanne passager spillet en stor rolle for måling af afstande i Solsystemet.
Af Michael Linden-Vørnle

Kemometriens mange muligheder (pdf)
Kemometri er populært sagt en metode til at hive brugbar information ud af enorme datamængder. Det er således en disciplin, der har uanede anvendelsesmuligheder. Og i Danmark er vi med helt fremme i den internationale forskningsfront på området.
Af Rasmus Bro og Birger Pedersen

Methylenblåts mange liv (pdf)
Det syntetiske farvestof methylenblåt har spillet en vigtig rolle i medicinalforskningen gennem tiden – først som behandling mod malaria, siden i en bearbejdet udgave til behandling af skizofrene. Nu dukker det endnu engang op i lægemiddelforskningen i kampen mod Alzheimers og ikke mindst multiresistente bakterier.
Af Lars Onslev

Satellitterne  spotter den smeltende is (pdf)
Billeder fra Landsat-satellitterne, der siden 1972 har fotograferet Jorden, har vist sig som en værdifuld kilde til information om, hvordan glestchere i afsides beliggende områder i Arktis har forandret sig gennem tiden.
Af Jeppe K. Malmros og Sebastian H. Mernild

Hvidt og brunt er ikke ét fedt (pdf)
Brunt fedt i organismen glimrer ved, at det i modsætning til det almindelige hvide fedt, kan svedes væk. Og da hvidt fedt under visse omstændigheder kan omdannes til brunt fedt, spekulerer forskerne i, om dette kan udnyttes til en mulig kur mod fedme.
Af Rikke Kruse Henriksen

Perspektiv og debat

Boganmeldelser:
Ole Rømer i kongens og videnskabens tjeneste. Anmeldt af Carl-Erik Sølberg.

Synspunkt: Fremtidens natur med store dyr (pdf) ved Jens-Christian Svenning, Christopher Sandom og Rasmus Ejrnæs

Bagsiden: Til forsvar for den skøre kugle (pdf)
Af Carsten R. Kjaer

Kort nyt & Aktuelt
Diamanter glimter med én foton
Opskrift på lungeceller
Øje for ordblindhed
Nanorør leverer varen
Dansk teknologi kortlægger Antarktis undergrund
Skrumpende is truer insekter
Strid om fuglens indre kompas
Hjælp til matematikken.