AU

Synspunkt: Biodiversitetskrisen (pdf) ved Rasmus Ejrnæs, seniorforsker ved DMU

Forskning og nyheder

Hjertesygdom og transfedt i Danmark
De senere år har vi i Danmark oplevet et drastisk fald i død af hjerte-karsygdom, så vi nu ligger bedst i Norden på dette område. En mulig forklaring er, at vi i Danmark har et forbud mod transfedt i fødevarer.
Af Steen Stender, Jørn Dyerberg og Arne Astrup

Makira – fuglenes ø (pdf)

I takt med at mennesket har erobret verden, er mange arter forsvundet. Det er gået langt værst ud over de arter, der fandtes på tropiske øer. Udviklingen kan vendes ved at støtte lokalbefolkningen i en bæredygtig udnyttelse af naturen.
Af Michael Køie Poulsen

Ingefær – mere end bare en knold
For at få styr på alle verdens plantearter, er det vigtigste arbejde stadig at indsamle, tørre og presse dem på gammeldags vis. En af de mere udfordrende plantefamilier i den sammenhæng er ingefærfamilien.
Af Axel Dalberg Poulsen

Artsdannelse på tropiske øer
Observationer af dyr og planter på tropiske øer har været en vigtig inspirationskilde til at forstå arternes oprindelse og udbredelse. Galathea3 ekspeditionen gav danske forskere mulighed for at besøge en række dårligt kendte tropeøer og studere den unikke flora og fauna med de evolutionære briller.
Af Axel Dalberg Poulsen og Michael Køie Poulsen

Uperfekte chips kan bane vejen for ny kvanteteknologi

Optiske chips skal være perfekt ordnede, hvis de skal anvendes i en ny kvanteteknologi – sådan har den gængse opfattelse været. Forskere fra DTU Fotonik har vendt dette dogme på hovedet ved at demonstrere, at uorden i de optiske chips i virkeligheden kan gøre dem mere effektive.
Af Peter Lodahl

Fang CO2 med aminosyrer
Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer.
Af Benedicte Mai Lerche

Krøller eller ej (pdf)
Krøller på overfladen på en bestemt type celler i vores immunforsvar, er vigtige for at immuncellerne kan bekæmpe bakterier og svampe. Ny forskning viser, at der skabes et særligt mikromiljø i disse krøller, som er afgørende for at cellerne kan udføre deres funktion.
Af Jens Christian Brasen

Et CLIC til fremtiden – Ny superaccelerator under planlægning
Allerede inden eksperimenterne ved kæmpe­acceleratoren LHC ved CERN for alvor er kommet i gang, planlægges fremtidens accelerator, der skal udforske egenskaberne af de partikler, som LHC forhåbentlig vil opdage. Og det bliver en teknologisk udfordring af de helt store.
Af Ulrik I. Uggerhøj

Stressede træer renser atmosfæren (pdf)
Løvfældende træer spiller en betydelig større rolle for fjernelsen af skadelige elementer fra atmosfæren end hidtil antaget. Det har amerikanske forskere vist.
Af Carsten R. Kjaer.

Perspektiv og debat

CO2-fri energi kan dække verdens energibehov i 2050
Energikilder med lav eller ingen CO2-udledning kan sagtens dække den globale energiforsyning i 2050. Det er hovedkonklusionen i Risø Energy Report 9. Udfordringen bliver at udnytte potentialet i energisystemet på en økonomisk attraktiv måde.
Af Leif Sønderberg Petersen

Tal og geometri på date – giver Abelpris til Tate (pdf)
Abelprisen gik i 2010 til den fremragende amerikanske matematiker John Tate for hans banebrydende arbejde i grænseområdet mellem talteori og geometri. Tate har på helt enestående vis bragt disse to klassiske discipliner i matematikken i tæt samspil.
Af Vagn Lundsgaard Hansen og Poul G. Hjorth

Debat: Lad os komme i gang! (pdf)
Af Sebastian H. Mernild og Martin Lidegaard

Boganmeldelser:
Videnskabens mand - Anmeldt af professor emeritus Tom Fenchel,
Den sære kvantemekanik – anmeldelse af Kvantefilosofi - Anmeldt af professor Helge Kragh.

Synspunkt: Biodiversitetskrisen (pdf)
ved Rasmus Ejrnæs, seniorforsker ved DMU

Bagsiden: I gasvarmerens skær (pdf)
Af Carsten R. Kjaer

Kort nyt & Aktuelt
Biodiversitetskrisen, Ekstrem bakterie, Pulserende stjerne målt og vejet, Da pattedyrene blev store, Vin og allergi, Kæmpebobler i Mælkevejen og Forskere fanger antibrint.