AU

Nyt nummer - nr. 2-2015 - udkommer torsdag
Du får her appetitvækkere og link til artiklerne digitalt samt information om andre aktuelle emner. Det nye blad indeholder 11 artikler med nyt fra danske forskere.

Oversigt over hele bladet (2-2015).

NB: Du kan altid afmelde dette nyhedsbrev via linket nederst.
Du må meget gerne tippe andre om nyhedsbrevet:
Tilmelding til nyhedsbrevet.

Kunsten at regne på hemmelige data

Hvordan finder vi en god balance mellem hemmeligholdelse af personlige oplysninger og alle de fordele, som det kan give at indsamle og regne på store mængder data om alt fra sygdomme til økonomiske forhold? Nye avancerede metoder til kryptografi kaldet Secure Multiparty Computation (MPC) kan være svaret.

Kort fortalt kan man med disse teknikker regne på krypterede data på en måde, hvor data altid forbliver hemmelige, mens kun resultatet bliver kendt. Fx vil man kunne matche forskellige personers DNA eller trække specifikke egenskaber ud af DNA, uden at nogen behøver afsløre netop deres DNA. (pdf)

Skoven på den politiske dagsorden

Politikerne kappes for tiden om at fremsætte visionære forslag med fokus på den biologiske mangfoldighed. For nylig har den borgerlige opposition således foreslået at udlægge 20 % af statens skovareal til natur – hvilket overbyder regeringens plan for skovene med 100 gange.

Lektor Hans Henrik Bruun fra Københavns Universitet kommenterer i et synspunkt de fremlagte forslag. Han føler, at politikerne faktisk har lyttet til budskaberne fra forskerne i denne sag, om end de borgerlige partiers ellers visionære forslag er koblet med et unødvendigt forslag om samtidig at slække på beskyttelsen af naturen i det åbne land.
Læs mere i synspunktet: (pdf)

Bliver man stærkere af D-vitamin?

Det er der meget, der tyder på! Mange sportsfolk oplever, at træningsindsatsen hen over vinteren ikke nødvendigvis står mål med præstationsevnen. Når det så bliver forår oplever man omvendt, at der sker store fremskridt uden at man har skruet op for træningsmængden. Et bud på en forklaring er, at det skyldes ændringer i kroppens mængde af D-vitamin. Tre lektorer fra Professionshøjskolen Metropol har kigget på den eksisterende litteratur på området for at belyse, om og hvor meget D-vitamin påvirker vores muskelfunktion. (pdf)

Tre tigerspring for materialeforskningen – tema fortsat

I seneste nummer tog vi hul på et tema om dansk materialeforskning med udgangspunkt i de muligheder, der vil byde sig i fremtiden med de store nye røntgen- og neutronfaciliteter: Europaen Spallation Source og MAX IV i Lund og den europæiske frirøntgenlaser E-XFEL ved Hamborg. I dette nummer afslutter vi temaet med fire artikler, der spænder lige fra forskning i virkemåden af medicin over selvorganiserende strukturer i cellemembraner til undersøgelser af det indre af fx metaller og energibarrierer i molekylære magnetiske materialer.
Se hele temaet om materialeforskning fra nr 1 og 2-2015

Læs også i det nye nummer 2 om...

Et hav fyldt med mikroplastik
Hvad sker der egentlig med de enorme mængder af plastikaffald, som ender i havet?

Vejen til drømmestudiet
Hvilke problemer oplever de unge før og efter deres optagelse på ”drømmestudiet”? Et afsluttet forskningsprojekt kaster lys over sagen.

Forandringens vinde
- et teknologihistorisk syn på udvikling af vindmøller og atomkraft i Danmark.

Bagsiden: Frygtløse forskningsassistenter
– sæler hjælper forskerne med at lave målinger tæt ved kanten af gletschere.

Se hele oversigten

Prøv artikelarkivet

Det nye arkiv har bl.a. udvidede søgemuligheder og præsenterer artiklerne på en mere visuelt indbydende måde. Artikelarkivet tæller i skrivende stund mere end 1100 artikler, og samtlige artikler er frit tilgængelige. Vi anbefaler browseren Google Chrome.

Artikelarkivet

Om dette nyhedsbrev

Nyhedshedsbrevet udsendes af redaktionen på tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab ved redaktør Carsten R. Kjaer og Jørgen Dahlgaard. Ansvarshavende er kommunikationschef Elin Møller. Udkommer ca. en gang pr måned. Tilmelding til nyhedsbrevet (det er gratis).

E-mail til redaktionen - Tlf.: 87152094 - Web:  AktuelNaturvidenskab.dk - Facebook