AU

Artikel: Rejsen ud i rummet

Rumforskning og rumrejser hænger uløseligt sammen. Raket- og rumteknologi sætter således grænserne for, hvad forskerne overhovedet kan undersøge, og rummissioner designes omvendt 100 % ud fra, hvilket formål de har. Aktuel Naturvidenskab har interviewet astrofysikeren Hans Kjeldsen om fascinationen ved rumfart. (Præpublikation)
Af Carsten R. Kjaer

Artiklen samt undervisningsmaterialet knytter an til professor Hans Kjeldsens foredrag Rejsen ud i rummet i foredragsserien Offentlige Foredrag i Naturvidenskab, afholdt den 6. oktober 2020.

Artikel og materiale er produceret som en del af projektet Brobygning på første række finansieret af Novo Nordisk Fonden.


Undervisningsmateriale:

Rejsen ud i rummet - arbejdsark om undvigelseshastighed

Materialet knytter an til artiklen Rejsen ud i rummet i Aktuel Naturvidenskab, der igen bygger på foredraget med samme titel i serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab. Arbejdsarket er udarbejdet af projektgruppen på Viborg Katedralskole.

Målgruppe: Fysik C/B-niveau (men kan med lidt justeringer tilpasses A-niveau)

Forudsætninger: Kendskab til kinetisk og potentiel energi nær Jorden.

Arbejdsarket kan bruges i forbindelse med et forløb omkring bevægelse eller astronomi.

Hent arbejdsarket om undvigelseshastighed (word-fil).

Solen samt Solar Orbiter missionen - to arbejdsark - Rejsen ud i rummet

Materialet knytter an til artiklen Rejsen ud i rummet i Aktuel Naturvidenskab, der igen bygger på foredraget med samme titel i serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab. Arbejdsarket er udarbejdet af projektgruppen på Viborg Gymnasium.

Målgruppe: astronomi c, fysik c i et tema om rumfart eller astronomi.

Forudsætninger: Viden om solsystemets opbygning.

Varighed: 1-2 moduler

Lærervejledning: første arbejdsark ”Solen arbejdsark” er lavet for, at eleverne kan få en generel viden om Solen. Derefter kan de arbejde med Solar Orbiter missionen og dens bane ud fra arbejdsarket ”Solar orbiter arbejdsark”.  

Hent arbejdsarket om Solen (word-fil).
Hent arbejdsarket om Solar Orbiter missionen (word-fil).

Rejsen ud i rummet - arbejdsark om Hohmann-baner

Materialet knytter an til artiklen Rejsen ud i rummet.  Arbejdsarket er udarbejdet af projektgruppen på Viborg Katedralskole.

Niveau: Astronomi C, Fysik A, Fysik B og Fysik C

Materialet kan bruges i forbindelse med et forløb, der bygger på emnet for foredraget og/eller artiklen  Rejsen ud i rummet. Det kan også bruges i et forløb om ”Den nære astronomi”, for eksempel i forbindelse med Keplers love.

Hent arbejdsarket om Hohmann-baner (word-fil).

Quiz - Rejsen ud i rummet

Quizzen bygger på artiklen Rejsen ud i rummet, som igen bygger på foredraget af samme navn med professor Hans Kjeldsen i serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab.