AU

Indhold - blad nr. 6-2012

Synspunkt: Er god natur demokratisk? - Biodiversitetssymposium 2013 (pdf)

Forskning og nyheder

Er den perfekte klon ren utopi? (pdf)
Forskning viser, at klonede grise ofte er lige så forskellige som naturligt avlede grise. Det er et problem, hvis man antager, at kloner er ens. Og hvad skyldes de uens kloner?
Af Peter M. H. Heegaard, Tina Rødgaard Højbøge og Anne Lykke

Springhalers overlevelse i sommertørken
Selvom det kan være svært at tro oven på den våde sommer i år, peger klimamodellerne på, at vi i fremtiden vil opleve flere og kraftigere perioder med sommertørke i Danmark. Det kan blandt andet få betydning for artssammensætningen af jordbundsdyr og dermed også for vegetationen.
Af Katrine Bilberg

Abelpris til informatikkens teoretiske stjerne: Kombinatorik i en klarsynet hjerne (pdf)
Matematikkens “Nobelpris” – Abelprisen - gik i 2012 til den ungarske matematiker Endre Szemerédi. Vagn Lundsgaard Hansen og Poul G. Hjorth kigger her nærmere på prismodtageren og hans arbejde, som er inden for diskret matematik og teoretisk informatik.
Af Vagn Lundsgaard Hansen og Poul G. Hjorth

10 milliarder planeter som Jorden – hvor er beboerne? (pdf)
Vi ved i dag, at Universet vrimler med planeter. Og vi ved, at mange af disse planeter findes i afstande fra deres moderstjerner, der i princippet kan gøre dem beboelige. I denne temaartikel fortæller Uffe Gråe Jørgensen om, hvordan man opdager exoplaneterne.
Af Uffe Gråe Jørgensen

Er der liv derude? (pdf)
Antallet af kendte planeter i fremmede stjernesystemer stiger drastisk i disse år. Udfordringen for forskerne er nu at afgøre, om forudsætningerne for liv er til stede på nogle af disse exoplaneter, og ultimativt at afgøre, om der faktisk er liv.
Af Kai W. Finster, Tina Santl Temkiv og Hans Kjeldsen

ALMA – porten til det kolde, støvede og fjerne univers
I det nordlige Chile er det enorme ALMA-teleskop ved at tage form, men allerede nu giver det enestående astronomiske øje os et helt nyt syn på universet.
Af Michael Linden-Vørnle


Verdens største bakterier (pdf)
Bakterier er mikroskopiske og enkeltcellede, lyder en af biologiens grundsætninger. Men nede på havbunden lever en usædvanlig gruppe af svovlbakterier med centimeterlange og mange-cellede bakterietråde. Svovlbakteriernes størrelse hænger nært sammen med deres overraskende levevis, og de har en afgørende betydning for havets økosystem.
Af Bo Barker Jørgensen og Camilla Nissen Toftdal

Havets plankton bremser klimaændringer (pdf)
Havet opsuger i dag en stor del af de drivhusgasser, som menneskeheden udleder. Det sker bl.a. takket være “den biologiske pumpe”, hvor havets små organismer er med til at sende CO2 mod havets bund. Vi forsøger nu at forstå detaljerne i denne pumpe og dermed bidrage til at besvare spørgsmålet om, hvor lang tid havet kan blive ved med at rydde op efter os.   
Af Maria Lund Paulsen, Karen Riisgaard, Mette Dalgaard Agersted, Line Reeh og Torkel Gissel Nielsen

Membranen sladrer om ionpumpers funktion
Na+/K+-pumpen findes i alle cellemembraner fra dyr og holder styr på fordelingen af natrium og kalium på hver side af membranen. Ny forskning viser, at når Na+/K+-pumpen pumper, påvirker den membranen på en måde, som sladrer om detaljer i pumpens funktion.
Af Hélène Bouvrais, Flemming Cornelius, John H. Ipsen og Ole G. Mouritsen.

Perspektiv og debat

Museum på hjul
Nyt initiativ fra Statens Naturhistoriske Museum i København skal bringe gymnasieelever fra hele landet i kontakt med museets samlinger. En bus fyldt med autentiske genstande drager ud i landet og besøger gymnasierne.

Boganmeldelse: Dr. Zukaroffs Testamente ved Jens Olaf Pepke Pedersen

Synspunkt: Er god natur demokratisk? Biodiversitetssymposium 2013 (pdf)

Bagsiden: Kunsten at være interdisciplinær (pdf)
Interdisciplinaritet er tidens krav til forskningsverdenen. For skal vi løse de store udfordringer, verden står overfor, er det vigtigt, at forskerne arbejder interdisciplinært, lyder argumentet.
Af Carsten R. Kjaer

Kort nyt & Aktuelt
Kemisk krigsførelse, Slægtskab og tarmbakterier, Lægens ultratynde øje, Malariatest
på en chip, Damp-generatorer på nanoskala og Rekordvarmt årti i Grønland.

Prøv bladet: et godt tilbud til nye abonnementer