AU

Blad nr. 5-2013 indeholder artikler om:

Synspunkt: Læs og forstå (pdf)  ved Anders Smith

Forskning og nyheder

Nobelpris: Da naturen fik masse (pdf)
Nobelprisen i fysik er i år gået til “fædrene” til den såkaldte Higgs-partikel.
Af Carsten R. Kjaer

Nobelpris: Kemi i computeren (pdf)
Ved hjælp af computermodeller kan den moderne kemiker simulere og studere kemiske reaktioner. Grunden til, at det kan lade sig gøre, skyldes banebrydende arbejde af årets tre nobelpristagere i kemi.
Af Carsten R. Kjaer

Grundstoffer sætter grænser for grønt brændstof
Verden skriger på miljøvenligt, bæredygtigt brændstof. Men hvilke grundstoffer kan vi egentlig gøre brug af, når det kommer til stykket? En tur igennem det periodiske system fortæller, at mulighederne er begrænsede.
Af Jes Andersen

Organisk energiteknologi på vej frem
Organisk energiteknologi er et varmt forskningsområde, som bl.a. søger at udvikle billige og fleksible solceller og lyskilder, der kan erstatte nuværende teknologi på området.
Af Morten Madsen og Jakob Kjelstrup-Hansen

“Sparsom sampling” – en ny digitalrevolution?
Forskere og ingeniører arbejder på at anvende nye lovende digitaliseringsteknikker til fx trådløs kommunikation og medicinsk billeddannelse. Det nye i teknikkerne er, at de bryder med et klassisk princip om, hvordan man oversætter kontinuerte signaler til digital information.
Af Tobias Lindstrøm Jensen og Carsten R. Kjaer

Grise som model for hjerteklap betændelse
Hvert år rammes ca. 700 mennesker i Danmark af den alvorlige lidelse hjerteklapbetændelse. Undersøgelser tyder på, at grisens hjerteklapper kan blive syge på samme måde som vore. Derfor kan grisen blive et hjælpemiddel i kampen mod sygdommen.
Af Johanna G. Christiansen

At lede eller ikke at lede
Materialer, der kan lede en strøm på overfladen, men ikke indeni, er et nyt varmt forskningsemne. Udover at være interessante i sig selv er de topologiske isolatorers særlige egenskaber yderst interessante til brug i fremtidens elektronik.
Af Nikolaj Zinner og Philip Hofman

Radiobier (pdf)
Ved hjælp af bl.a. bittesmå radiosendere er det i de seneste år blevet muligt at opnå mere viden om, hvordan de vilde blomsterbestøvende insekter som humlebier færdes i agerlandet. Denne viden er vigtig i bestræbelserne på at vende den alarmerende tilbagegang af vilde bestøvere.
Af Yoko Luise Dupont, Marie Vestergaard Henriksen og Melanie Hagen

Krystallografi - kemikerens genfundne redskab
Krystallografi betyder kort og godt “måling af krystaller”. De seneste årtier er krystallografien blevet genfødt som disciplin og er i dag et af kemikerens allervigtigste værktøjer til at afsløre den grundlæggende opbygning og struktur af alverdens faste stoffer.
Af Bo Brummerstedt Iversen, Jacob Becker og Jacob Overgaard

Perspektiv og debat

Videnskabelig  tradition - styrke eller hæmsko? (pdf)
Som anvendt disciplin står ferskvandsøkologien i dag betydeligt stærkere end den terrestriske økologi. En væsentlig årsag hertil er forskellige traditioner for tværfagligt arbejde indenfor de to discipliner.
Af Kaj Sand-Jensen og Hans Henrik Bruun

13 år med vandrammedirektivet – har det givet os bedre vandløb? (pdf)
En passioneret vandløbsmand kigger her på erfaringerne med EU's vandrammedirektiv. Han ser mange faglige svagheder og efterlyser et bedre redskab til forvaltning af vore vandløb. Og nu er nye vandplaner i høring.
Af Bent Lauge Madsen

Boganmeldelse: Bohr på ny - en jubilæumsantologi,
anmeldt af Klaus Seiersen

Synspunkt: Læs og forstå (pdf)   
Det videnskabelige systems valuta er citationer – dvs. at man citerer andre forskeres artikler i ens egne artikler. Men det bliver ret meningsløst, hvis man i stor stil citerer afhandlinger, man aldrig har læst.
ved Anders Smith

Bagsiden: Lavpraktisk højteknologi (pdf)
Man er ved at færdiggøre den nye accelerator ASTRID2, og i den forbindelse står en række instrumenter linet op, pakket ind i sølvpapir?
Af Carsten R. Kjaer

Kort nyt & Aktuelt
Ilt i atmosfæren tidligere end antaget, Nyt om giraffens kredsløb, Gammel beton som naturbeskyttelse, Blåt slik uden kemiske farvestoffer, Verdens største vulkan, Få træer dominerer i Amzonas og Bygget til effektivitet.
.

Prøv bladet: et godt tilbud til nye abonnementer