AU

Indhold - blad nr. 3-2015:

Synspunkt: Naturvidenskab eller ønsketænkning i åen (pdf)
Mange års forsøg på at hindre oversvømmelser ved vandløb har ikke løst problemerne, snarere gjort dem værre. Vejen frem ligger i at respektere åens naturlove.
Ved Bent Lauge Madsen

Forskning og nyheder

Ingen påviselig effekt på havniveauet af global opvarmning (pdf)
Svingningerne i vandstanden i østlige Nordsø, Skagerrak, Kattegat, Bælthavet og sydlige Østersø de seneste godt 160 år kan forklares fuldstændigt ved summen af en række naturlige svingninger styret af månen. Der er med andre ord ingen effekt at se endnu af en global opvarmning.
Af Jens Morten Hansen
Emnet er omtalt i Weekendavisen 30-4-2015.

Naturen på kort  – nye værktøjer målretter indsatsen for truede arter (pdf)
Hvor findes de sjældne og truede arter i Danmark? Hvilke områder har størst naturværdi? Og kan man overhovedet tale om naturværdi i landbrugslandet? Her præsenterer vi to nye nationale kort, der fremover skal bruges i naturforvaltningen og i landbruget.
Af Ane Kirstine Brunbjerg, Jesper Bladt, Jesper Erenskjold Moeslund og Rasmus Ejrnæs

Genetiske værktøjer kan redde truede bestande (pdf)
Mange populationer af vilde dyr og husdyr er truede af udryddelse. Genetiske land­vindinger, der gør det muligt at se på hele genomer fremfor nogle få gener, kan hjælpe i arbejdet med at bevare de truede dyr.
Af Astrid Vik Strønen, Cino Pertoldi, Torsten Nygård Kristensen

Bakterier kan frigøre os fra olie (pdf)
En gammelkendt industriel fermenteringsproces kaldet ABE-processen til bæredygtig produktion af kemikalier og brændstof er blevet aktuel igen. Det skyldes mulighederne for at “forbedre” de Clostridium-bakterier, processen bygger på.
Af Torbjørn Ølshøj Jensen, Ivan Baumann

Perspektiv og debat

Louis Pasteur og den spontane genese (pdf)
For mere end 150 år siden fastslog den franske kemiker og mikrobiolog Louis Pasteur ud fra en serie af eksperimenter, at liv populært sagt ikke kunne opstå ud af ingenting. Men hvad var det egentlig Pasteur viste med sine ikoniske eksperimenter?
Af Kai Finster

Transistorradioen – øjenåbner og løftestang (pdf)
Den 1. november 1954 kom verdens første kommercielle transistorradio på markedet. Med den fik verden øjnene op for, hvad transistorer kunne bruges til. Siden er de små transistorer blevet grundlaget for utallige apparater, hvorved de har fået afgørende indflydelse på vores tilværelse.
Af Hans Buhl

Søværn og blåmuslinger (pdf)
Mange små og store forskningsprojekter får en hjælpende hånd af det danske forsvar. Forfatteren fortæller her om sine egne erfaringer med sit specialeprojekt i Grønland.
Af Louise Aastrup Zimmer

Universiteterne strammer op - rådgivning i “God videnskabelig praksis” (pdf)
Hvilke problemer er der med den videnskabelige praksis på universiteterne? De to forfattere præsenterer her de første erfaringer i deres rolle som rådgivere for forskere om god videnskabelig praksis på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.
Af professorerne Kaj Sand-Jensen og Bo Jellesmark Thorsen

Hvad nu, hvis livet var helligt? (pdf)
Lægen og filosoffen Albert Schweitzer tilbyder et etisk perspektiv på bioteknologien: Hvor går grænserne for, hvad vi kan tillade os over for andre livsformer, og hvornår kommer vores egen bekvemmelighed i vejen for vores overlevelse?
Af Tue Ravn Mickey Gjerris

Bagsiden: Næse for den gode ide (pdf)
En vindmåler bør sidde på næsen af vindmøllen og her “lugte til den vind, der kommer ind i rotoren”, i stedet for at være monteret bag vingerne.
Af Carsten R. Kjaer

Prøv bladet:
et godt tilbud til nye abonnementer