Du er her: Aktuel Naturvidenskab » Nyeste numre » 5-2010

5-2010

Synspunkt: Et Danmark uden olie, kul og naturgas (pdf) ved Katherine Richardson, formand for Klimakommissionen

Forskning og nyheder

Titan - Saturns største måne i fokus
Selvom den er iskold, minder saturnmånen Titan på mange måder om Jorden. Det viser observationerne lavet af rumsonderne Cassini og Huygens.
Af Michael Linden-Vørnle

Graphen-pionererne (pdf)
Årets Nobelpris i fysik er gået til to forskere, der har været pionerer i opdagelsen af vidundermaterialet graphen, der består af kulstofatomer med en tykkelse på kun et enkelt lag af atomer.
Af Carsten R. Kjaer

Kulstof-betvingerne (pdf)
Forudsætningen for, at kemikerne kan lave komplicerede, organiske molekyler i laboratoriet, er, at man kan få kulstofatomer til at binde sig til hinanden. Dette er imidlertid så stor en udfordring, at der gennem tiden er uddelt fire Nobelpriser i kemi inden for området. I år skete det så for 5. gang.
Af Carsten R. Kjaer

Befolkning eller overbefolkning (pdf)
Hvordan udvikler verdensbefolkningen sig, og hvilke udfordringer giver antallet af mennesker i verden anledning til? Det kigger vi nærmere på i det følgende tema om befolkningsudviklingen i verden.
Af Carsten R. Kjaer

På vej mod 9 milliarder? (pdf)
Befolkningstilvæksten i verden er faldende, mens befolkningens størrelse fortsat er stigende. Vi ser her nærmere på de demografiske teknikker bag disse enkle udsagn.
Af Jytte Agergaard

Kunsten at brødføde verdens befolkning (pdf)
Udfordringen med at brødføde verdens befolkning i fremtiden, handler langt fra kun om at opnå en større fødevareproduktion. Den væsentligste grund til, at folk sulter i dag, er således ikke, at der ikke er mad nok, men at mange mennesker ikke har råd til at købe mad.
Af Kristian Thorup-Kristensen

Befolknings-udviklingen - den glemte faktor i miljøpolitikken (pdf)
Sammenhængen mellem antallet af mennesker i verden og de store miljøproblemer har længe været et tabu i miljødebatten. Men i virkeligheden er befolkningsbegrænsning en relativt enkel og billig vej til at tackle de udfordringer, vi står overfor.
Af Jørgen Stig Nørgård

Parasitter plager Nordsøtorsken
Udover overfiskning er klimatiske ændringer nævnt som forklaring på, at bestanden af torsk i Nordsøen er stærkt på retur. Nye data tyder på, at denne negative klimaeffekt kan skyldes, at torskens larver og yngel i stigende grad plages af parasitter, når temperaturen stiger.
Af Qusay Z. M. Bahlool, Alf Skovgaard, Peter Munk og Kurt Buchmann

Økoinformatik – økologi i en syndflod af data (pdf)fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-5/an5okoinformatik.pdf
Den teknologiske udvikling driver i disse år en revolution af forskningen i økologi, biodiversitet og miljø. Massive datamængder og stærkt stigende regnekraft gør, at vi langt bedre end tidligere kan belyse de yderst komplekse sammenhænge i Jordens økologiske systemer.
Af Jens-Christian Svenning, Brody Sandel, Camilla Fløjgaard & Mads C. Forchhammer

Når kroppens vitale pumper svigter
Når den livsvigtige Natrium-kalium-pumpe i vores celler ikke virker som den skal, kan det give sig udslag i neurologiske sygdomme. Ved bl.a. at studere pumper med sygdomsmutationer, er det lykkedes at finde en ny mekanisme for, hvordan Natrium-kalium-pumper egentlig virker.
Af Hanne Poulsen og Michael Jakob Clausen.

Perspektiv og debat

Kært barn har mange navne – men bør det også gælde i kemien? (pdf)
Hvad man kalder en bestemt kemisk forbindelse, kan variere afhængigt af, om man bevæger sig inden for den kemiske fagverden, i en biologisk tradition eller i almensproget. Men er det et problem? Vi kigger her nærmere på den kemiske nomenklatur.
Af Carsten R. Kjaer

Boganmeldelser:
Kvantemekanik – Atomernes vilde verden
Anmeldt af Michael Bjerring Christiansen, Århus Statsgymnasiumd.

Synspunkt: Et Danmark uden olie, kul og naturgas (pdf)
ved Katherine Richardson, formand for Klimakommissionen

Bagsiden: Og nu til sporten... (pdf)
Af Carsten R. Kjaer

Kort nyt & Aktuelt
Væk med blæk, Ældgammelt magnetfelt, Grænser for vækst, Nyt syn på sunde fødevarer, Nye exoplaneter og En million seere til rekrutteringsfilm.

Prøv bladet: Et godt tilbud til nye abonnenter

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.03.2014