AU

Indhold nr. 4-2007 Tema: Klima og klimaændringer

I dette temanummer fokuserer vi på den videnskabelige forståelse af de mekanismer, der styrer klimaet, og på de konkrete klimaændringer og afledte effekter, der faktisk er observeret.

Forskning og nyheder

Og nu til vejret… (pdf)
I dette nummer af Aktuel Naturvidenskab sætter vi fokus på klimaet, som for alvor er kommet på den internationale dagsorden.
Af Carsten R. Kjaer, Jørgen Dahlgaard og Niels Hansen

Tre cykler, sommer og en istid (pdf)
Variationer i klimaet på den store skala som istider, der kommer og går, kan kobles til variationer i Jordens bevægelser omkring Solen. Disse naturlige klimavariationer sætter rammen for en forståelse af klimaet i det menneskenære perspektiv.
Af Bjarne Siewertsen

Klimaændringer de seneste 150 år (pdf)
Næsten dagligt præsenteres vi for katastrofer i medierne, der tilskrives klimaændringer: orkaner, oversvømmelser, tørke. Det er dog ikke muligt at koble enkelte vejrbegivenheder til klimaændringer. Artiklen giver en oversigt over, hvad der konkret er blevet registreret af klimaændringer såvel globalt som i Danmark.
Anne Mette K. Jørgensen og John Cappelen

Drivhusgasser - og deres betydning for klimaet (pdf)
Drivhuseffekten er den bedst forståede og kortlagte af de mekanismer, der kan lede til klimaændringer.
Af Eigil Kaas og Peter L. Langen

Brænder isen? (pdf)
Effekten af globale klimaændringer illustreres ofte i medierne med billeder af gletschere, som er ved at smelte tilbage. Men hvad er egentlig tilstanden for verdens gletschere, set med videnskabens øjne?
Af Kurt H. Kjær

Det frosne hav (pdf)
Udbredelsen af havis ved Nordpolen svinder i disse år med et areal svarende til Danmark om året. Dette skyldes for en stor dels vedkommende den globale opvarmning, men naturlige variationer i strømsystemerne i Atlanten har også en finger med i spillet.
Af Torben Schmith og Rasmus Tonboe

Klimaforskernes krystalkugle (pdf)
Troværdige forudsigelser af fremtidens klima afhænger af, om forskerne kan konstruere klimamodeller, der på overbevisende måde kan simulere fortidens og nutidens klima.
Af Bo Christiansen

Se også denne liste over klimaartikler bragt i Aktuel naturvidenskab.

Perspektiv og debat

Ranglisterne er kommet (pdf)
Universiteterne i Danmark skal med i verdenseliten og forskningens kvalitet skal ligge i top på de internationale ranglister. Politikere og universitetsledelser har set potentialet i listerne, og forskerne er efterhånden også kommet på banen med både kritik og engagement.
Af Mette Minor Andersen

Succes og fattigdom (pdf)
Det er på tide at gøre op med taxametersystemet, hvor fagenes størrelse i vidt omfang afgøres af de 20-åriges interesser på det tidspunkt, de vælger studium.
Debat ved Erik W. Thulstrup

Hvilken krise? - denne krise! (pdf)(se nederst)
Kommentar ved Carl-Erik Sølberg

Boganmeldelse: Rejsen ud i rummet – de første 50 år.
Anmeldt af Bertil Dorch.

Kort nyt & Aktuelt
Spam i Herrens navn, Dårlig sommer forhindrede iltsvind, Når filmen er tynd, Jordskælvszone med smørelse, På vej mod atombits og Astronomer finder kæmpehul i Universet.

Synspunkt: Universiteter og udviklingsbistand (pdf)